กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
Department of Labour Protection and Welfare

แรงงานมีปัญหา โทรปรึกษา สายด่วน 1546

  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

ผู้อำนวยการกองนิติการ กสร. ให้สัมภาษณ์หนังสือพิมพ์มติชนทางโทรศัพท์ ประเด็น “พรบ.คุ้มครองแรงงาน (ฉบับที่ 8) พ.ศ. 2566 มาตรา 23/1”


      วันพฤหัสบดีที่ 23 มีนาคม 2566 เวลา 17.20 น. นายนิยม สองแก้ว อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน (กสร.) มอบหมายให้ นางสาวสุนัน เพชรชู ผู้อำนวยการกองนิติการ ให้สัมภาษณ์หนังสือพิมพ์มติชน ทางโทรศัพท์ ประเด็น “พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน (ฉบับที่ 8) พ.ศ. 2566 มาตรา 23/1” ดังนี้ 1. ที่มา ที่ไปของพระราชบัญญัติฉบับดังกล่าว ที่จะมีผลบังคับใช้ในวันที่ 18 เมษายน 2566 และ 2. กรณีนายจ้าง เจ้าของสถานประกอบกิจการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามข้อตกลง มีบทลงโทษหรือไม่ อย่างไร ณ ห้องทำงาน ชั้น 12 กองนิติการ กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน


ร้องเรียน

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน 149 ถนนมิตรไมตรี แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
สายด่วน 1506 กด 3 หรือ 1546 e-Mail: info@labour.mail.go.th
รับ-ส่งหนังสือราชการ e-Mail: saraban@labour.mail.go.th

© 2023 Your Company. All Rights Reserved.

Facebook Twitter Youtube Line - ปรึกษาปัญหาแรงงาน