กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
Department of Labour Protection and Welfare

แรงงานมีปัญหา โทรปรึกษา สายด่วน 1546

  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

รองอธิบดี กสร. เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมโครงการพัฒนาข้อกำหนดมาตรฐานแรงงานไทยในงานขนส่งผ่านระบบ Conference


         วันศุกร์ที่ 16 มิถุนายน 2566 เวลา 09.00 น. นายสมพจน์ กวางแก้ว รองอธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน (กสร.) เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมโครงการพัฒนาข้อกำหนดมาตรฐานแรงงานไทยในงานขนส่ง ผ่านระบบ Conference สำหรับผู้ตรวจประเมินของกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ผู้ตรวจประเมินภาคเอกชน และผู้ที่เกี่ยวข้อง เพื่อเผยแพร่และประชาสัมพันธ์มาตรฐานแรงงานไทยในงานขนส่ง และพัฒนาองค์ความรู้สำหรับผู้ตรวจประเมินตามข้อกำหนดความรับผิดชอบทางสังคมด้านแรงงาน ว่าด้วยระบบการจัดการความปลอดภัยในงานขนส่ง (มรท.8003) โดยมี นางนิตยา โพธิ์สุข ผู้อำนวยการสำนักพัฒนามาตรฐานแรงงาน เป็นผู้กล่าวรายงาน ณ ห้อง Broadcast ชั้น 15 กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน


ข้อมูลบริการ

ร้องเรียน

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน 149 ถนนมิตรไมตรี แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
สายด่วน 1506 กด 3 หรือ 1546 e-Mail: info@labour.mail.go.th
รับ-ส่งหนังสือราชการ e-Mail: saraban@labour.mail.go.th

© 2024 Your Company. All Rights Reserved.

Facebook Facebook Twitter Youtube Line