กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
Department of Labour Protection and Welfare

แรงงานมีปัญหา โทรปรึกษา สายด่วน 1546

  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

หัวหน้าผู้ตรวจราชการกรม กสร. และผู้ตรวจราชการกรม กสร. ร่วมอนุโมทนากับรองปลัดกระทรวงแรงงาน เนื่องในโอกาสเข้าร่วมในพิธีปลงผม รับประทานผ้าไตร และพระโอวาทจากสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก


            วันที่ 16 มิถุนายน 2566 เวลา 08.30 น. นายนิยม สองแก้ว อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน (กสร.) มอบหมายให้ นายสมพงษ์ คล้อยแคล้ว หัวหน้าผู้ตรวจราชการกรม กสร. และ นายสมชาย เอื้อจารุพร กสร. ผู้ตรวจราชการกรม ร่วมอนุโมทนากับนายประทีป ทรงลำยอง รองปลัดกระทรวงแรงงาน เนื่องในโอกาสเข้าร่วมในพิธีปลงผม รับประทานผ้าไตร และพระโอวาทจากสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก โดยมีผู้บริหารกระทรวงแรงงาน ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ร่วมอนุโมทนาในพิธีดังกล่าว ณ วัดราชบพิธสถิตมหาสีมารามราชวรวิหาร

 

            ทั้งนี้ รองปลัดระทรวงแรงงานเป็นตัวแทนของกระทรวงแรงงานที่ได้เข้าร่วมโครงการบรรพชาอุปสมบท 97 รูป ถวายพระกุศล สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายก เนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ 8 รอบ 26 มิถุนายน 2566 ซึ่งจะมีพิธีบรรพชาอุปสมบทในวันที่ 17 มิถุนายน 2566 เวลา 09.00 น. ณ ศาลาวรลักษณาวดี วัดพระยายัง เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร

 

 


ข้อมูลบริการ

ร้องเรียน

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน 149 ถนนมิตรไมตรี แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
สายด่วน 1506 กด 3 หรือ 1546 e-Mail: info@labour.mail.go.th
รับ-ส่งหนังสือราชการ e-Mail: saraban@labour.mail.go.th

© 2024 Your Company. All Rights Reserved.

Facebook Facebook Twitter Youtube Line