กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
Department of Labour Protection and Welfare

แรงงานมีปัญหา โทรปรึกษา สายด่วน 1546

  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

ผู้ตรวจราชการกรม กสร. ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดงาน โครงการสร้างงาน เสริมอาชีพ Job Expo Thailand 2023 ครั้งที่ 2 จ.ชลบุรี


     วันศุกร์ที่ 16 มิถุนายน 2566 เวลา 11.00 น. นายนิยม สองแก้ว อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน (กสร.) มอบหมายให้ นายเกริกไกร นาสมยนต์ ผู้ตรวจราชการกรม ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดงาน โครงการสร้างงาน เสริมอาชีพ Job Expo Thailand 2023 ครั้งที่ 2 ภายใต้ชื่องาน EEC Job Expo 2023 โดยมี นายสุเทพ ชิตยวงษ์ เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เป็นประธานพิธีเปิด วัตถุประสงค์เพื่อรองรับนโยบายของรัฐบาลที่ต้องการกระตุ้นเศรษฐกิจภายในประเทศ และส่งเสริมการมีงานทำ ให้ประชาชนทุกกลุ่มเป้าหมาย เช่น ผู้สำเร็จการศึกษาใหม่ ผู้ที่ต้องการเปลี่ยนงาน คนพิการ ผู้สูงอายุ และประชาชนทั่วไป ที่ต้องการมีงานทำ มีอาชีพ มีรายได้ให้แก่ตนเอง กิจกรรมภายในงานประกอบด้วย การรับสมัครงาน การสาธิตและฝึกปฏิบัติประกอบอาชีพอิสระ การแนะแนวเส้นทางสู่อาชีพในรูปแบบใหม่ และการแนะนำหลักสูตรการฝึกอบรมเพื่อเพิ่มทักษะ (Up-Skill/Re-Skill) ให้แก่แรงงาน มีผู้บริหารกระทรวงแรงงาน หัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดชลบุรี และเจ้าหน้าที่ร่วมให้การต้อนรับ กำหนดจัดงานระหว่างวันที่ 16 – 17 มิถุนายน 2566 ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัล ศรีราชา จังหวัดชลบุรี


ร้องเรียน

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน 149 ถนนมิตรไมตรี แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
สายด่วน 1506 กด 3 หรือ 1546 e-Mail: info@labour.mail.go.th
รับ-ส่งหนังสือราชการ e-Mail: saraban@labour.mail.go.th

© 2023 Your Company. All Rights Reserved.

Facebook Twitter Youtube Line - ปรึกษาปัญหาแรงงาน