กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
Department of Labour Protection and Welfare

แรงงานมีปัญหา โทรปรึกษา สายด่วน 1546

  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

ผู้ตรวจราชการกรม กสร.ร่วมประชุมหารือแนวทางการแก้ไขปัญหากรณีนายจ้างโรงงานทอผ้า จ.สมุทรปราการ ค้างจ่ายค่าจ้าง ลูกจ้างกว่า 100 คน


           วันพุธที่ 21 มิถุนายน 2566 เวลา 13.00 น. นายนิยม สองแก้ว อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน (กสร.) มอบหมายให้ นายวิสุทธิ์ คงสุจริต ผู้ตรวจราชการกรม กสร. ร่วมประชุมหารือแนวทางการแก้ไขปัญหากรณีนายจ้างโรงงานทอผ้า จ.สมุทรปราการ ค้างจ่ายค่าจ้าง ลูกจ้างกว่า 100 คน โดยมี นายมานิตย์ พรหมการีย์กุล ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เป็นประธานในที่ประชุม ผู้แทนนายจ้างชี้แจงว่า จากสถานการณ์โควิด 19 ตั้งแต่ปี 2563 ทำให้บริษัทขาดสภาพคล่องทางการเงินไม่สามารถจ่ายค่าจ้างค้างจ่ายลูกจ้างได้ตามปกติแต่ยังคงทยอยจ่ายให้ลูกจ้างเรื่อยมา จนปี 2566 ถูกตัดไฟฟ้าทำให้ไม่สามารถผลิตสินค้าได้  และจะนำไปหารือนายจ้างว่าจะดำเนินการอย่างไรต่อไปในเรื่องค่าจ้างค้างจ่ายและสถานะการจ้างงานลูกจ้าง โดยจะแจ้งต่อพนักงานตรวจแรงงาน สสค.สมุทรปราการ และลูกจ้างให้ทราบ ภายในวันที่ 30 มิถุนายนนี้ มีนายพัฒนชาต ชุมทอง สค.สมุทรปราการ และหัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดสมุทรปราการ นายพงศ์เทพ เพชรโสม ผู้อำนวยการกองคุ้มครองแรงงาน เจ้าหน้าที่สถานีตำรวจภูธรสำโรงเหนือ กองนิติการ กองคุ้มครองแรงงาน สนง.สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจ.สมุทรปราการ ผู้นำแรงงาน และผู้แทนลูกจ้าง เข้าร่วมประชุม หลังเสร็จสิ้นจากการหารือร่วมกันทั้ง 3 ฝ่าย ผลเป็นที่น่าพอใจได้ทำบันทึกประชุมหารือร่วมกัน และแกนนำได้ชี้แจงผลการหารือให้กลุ่มลูกจ้าง ประมาณ 70 คน ทราบ บริเวณด้านหน้า สนง.สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสมุทรปราการ การชุมนุมเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ยุติการชุมนุม เวลา 16.40 น.


ข้อมูลบริการ

ร้องเรียน

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน 149 ถนนมิตรไมตรี แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
สายด่วน 1506 กด 3 หรือ 1546 e-Mail: info@labour.mail.go.th
รับ-ส่งหนังสือราชการ e-Mail: saraban@labour.mail.go.th

© 2024 Your Company. All Rights Reserved.

Facebook Facebook Twitter Youtube Line