กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
Department of Labour Protection and Welfare

แรงงานมีปัญหา โทรปรึกษา สายด่วน 1546

  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

กสร. จัดกิจกรรม “สุขที่ได้ให้ แบ่งปันจากใจกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน”


          วันพฤหัสบดีที่ 22 มิถุนายน 2566 เวลา 09.30 น. นายนิยม สองแก้ว อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน (กสร.) พร้อมด้วย นางสาวกาญจนา พูลแก้ว รองอธิบดี กสร. ผู้บริหารกรม บุคลากรและเจ้าหน้าที่ในสังกัด ร่วมกิจกรรม “สุขที่ได้ให้ แบ่งปันจากใจกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน” โดยการมอบปัจจัยและสิ่งของบริจาคจากบุคลากรในสังกัดกรมฯ ให้แก่มูลนิธิหลวงตาน้อย องค์กรสาธารณประโยชน์ จังหวัดนครปฐม เพื่อส่งต่อให้คนพิการ เด็กกำพร้า และผู้ด้อยโอกาส ทั้งนี้ เพื่อเป็นการส่งเสริมและพัฒนาคุณธรรมภายในองค์กร และส่งเสริมให้บุคลากรของกรมฯ รู้จักการให้ ช่วยเหลือ และแบ่งปันเพื่อประโยชน์ต่อสังคม ณ บริเวณโถงชั้นล่าง อาคารกระทรวงแรงงาน


ร้องเรียน

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน 149 ถนนมิตรไมตรี แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
สายด่วน 1506 กด 3 หรือ 1546 e-Mail: info@labour.mail.go.th
รับ-ส่งหนังสือราชการ e-Mail: saraban@labour.mail.go.th

© 2023 Your Company. All Rights Reserved.

Facebook Twitter Youtube Line - ปรึกษาปัญหาแรงงาน