กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
Department of Labour Protection and Welfare

แรงงานมีปัญหา โทรปรึกษา สายด่วน 1546

  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

อธิบดี กสร. เป็นประธานการประชุมหารือแนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหากรณีลูกจ้างโรงงานสิ่งทอ จ.สมุทรปราการ ถูกค้างจ่ายค่าจ้าง


    วันพฤหัสบดีที่ 22 มิถุนายน 2566 เวลา 10.00 น. นายนิยม สองแก้ว อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน (กสร.) เป็นประธานการประชุมหารือแนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหากรณีลูกจ้างโรงงานสิ่งทอ จังหวัดสมุทรปราการ กรณีนายจ้างค้างจ่ายค่าจ้าง โดยสั่งการให้กองคุ้มครองแรงงานดำเนินการให้ความช่วยเหลือเยียวยาลูกจ้างทันที หากนายจ้างไม่ปฏิบัติตามคำสั่งพนักงานตรวจแรงงานสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสมุทรปราการ ภายในวันที่ 30 มิถุนายนนี้ และให้ดำเนินการตามอำนาจหน้าที่อย่างเคร่งครัด รวมถึงเฝ้าระวังสถานการณ์นายจ้างรายนี้อย่างใกล้ชิด และรายงานให้กรมทราบอย่างต่อเนื่อง โดยมี นางสาวกาญจนา พูลแก้ว รองอธิบดี กสร. นายวิสุทธิ์ คงสุจริต ผู้ตรวจราชการกรม นายสายชล แจ่มแจ้ง ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านคุ้มครองแรงงาน เจ้าหน้าที่กองคุ้มครองแรงงานและกองนิติการ เข้าร่วมประชุม ณ ห้องรับรอง ชั้น 8 สำนักอธิบดี กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน


ร้องเรียน

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน 149 ถนนมิตรไมตรี แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
สายด่วน 1506 กด 3 หรือ 1546 e-Mail: info@labour.mail.go.th
รับ-ส่งหนังสือราชการ e-Mail: saraban@labour.mail.go.th

© 2023 Your Company. All Rights Reserved.

Facebook Twitter Youtube Line - ปรึกษาปัญหาแรงงาน