กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
Department of Labour Protection and Welfare

แรงงานมีปัญหา โทรปรึกษา สายด่วน 1546

  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

รองอธิบดี กสร. ลงพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการ เพื่อตรวจเยี่ยมและรับฟังปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงาน


            วันที่ 22 มิถุนายน 2566 เวลา 10.30 น. ว่าที่ร้อยตรี สมศักดิ์ พรหมดำ รองอธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน (กสร.) เข้าตรวจเยี่ยมสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสมุทรปราการ (สสค. สมุทรปราการ) เพื่อเป็นการสร้างขวัญกำลังใจในการทำงาน และรับฟังปัญหาอุปสรรคในการทำงานจากเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน โดยมีนายธานินทร์ พุ่มอรุณ ผู้อำนวยการกองสวัสดิการแรงงาน นายพัฒนชาต ชุมทอง สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสมุทรปราการ และนางสาวนภัสกร กองเกตุ ผู้อำนวยการศูนย์ความปลอดภัยในการทำงานเขต 10 และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ร่วมให้การต้อนรับ ณ สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสมุทรปราการ ตำบลเทพารักษ์ อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ


ร้องเรียน

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน 149 ถนนมิตรไมตรี แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
สายด่วน 1506 กด 3 หรือ 1546 e-Mail: info@labour.mail.go.th
รับ-ส่งหนังสือราชการ e-Mail: saraban@labour.mail.go.th

© 2023 Your Company. All Rights Reserved.

Facebook Twitter Youtube Line - ปรึกษาปัญหาแรงงาน