กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
Department of Labour Protection and Welfare

แรงงานมีปัญหา โทรปรึกษา สายด่วน 1546

 • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
 • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
 • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
 • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
 • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
 • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
 • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
 • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
 • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
 • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
 • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

อธิบดี กสร. เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการค่าจ้างชุดที่ 22 ครั้งที่ 3/2566


    วันศุกร์ที่ 23 มิถุนายน พ.ศ. 2566 เวลา 13.30 น. นายนิยม สองแก้ว อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน (กสร.) เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการค่าจ้างชุดที่ 22 ครั้งที่ 3/2566 โดยมี นายบุญชอบ สุทธมนัสวงษ์ ปลัดกระทรวงแรงงาน เป็นประธานการประชุม สาระสำคัญเพื่อทราบสถานการณ์ทางเศรษฐกิจและแรงงาน นอกจากนี้ ที่ประชุมได้ร่วมกันพิจารณา ดังนี้ 1. การแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อเป็นที่ปรึกษาคณะกรรมการค่าจ้างชุดที่ 22 2. การเสนอรายชื่อผู้แทนฝ่ายนายจ้างและฝ่ายลูกจ้าง เพื่อการคัดเลือกเป็นผู้พิพากษาสมทบในศาลแรงงานกลาง และ 3.รายงานผลการดำเนินงานขงคณะอนุกรรมการศึกษารูปแบบการจ้างงานรายชั่วโมง ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย กรรมการผู้แทนภาครัฐ กรรมการผู้แทนฝ่ายนายจ้าง กรรมการผู้แทนฝ่ายลูกจ้าง และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ณ ห้องประชุมประสงค์ รณะนันทน์ ชั้น 5 อาคารกระทรวงแรงงาน


ร้องเรียน

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน 149 ถนนมิตรไมตรี แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
สายด่วน 1506 กด 3 หรือ 1546 e-Mail: info@labour.mail.go.th
รับ-ส่งหนังสือราชการ e-Mail: saraban@labour.mail.go.th

© 2023 Your Company. All Rights Reserved.

Facebook Twitter Youtube Line - ปรึกษาปัญหาแรงงาน