กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
Department of Labour Protection and Welfare

แรงงานมีปัญหา โทรปรึกษา สายด่วน 1546

 • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
 • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
 • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
 • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
 • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
 • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
 • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
 • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
 • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
 • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
 • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

รองอธิบดี กสร.เข้าร่วมการประชุมคณะทำงานติดตามเรื่องร้องทุกข์ ร้องเรียนของกระทรวงแรงงาน ครั้งที่ 1/2566


        วันอังคารที่ 27 มิถุนายน 2566 เวลา 10.00 น. นายนิยม สองแก้ว อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน (กสร.) มอบหมายให้ นางสาวกาญจนา พูลแก้ว รองอธิบดี เข้าร่วมการประชุมคณะทำงานติดตามเรื่องร้องทุกข์ ร้องเรียนของกระทรวงแรงงาน ครั้งที่ 1/2566 โดยมี นายมานิตย์ พรหมการีย์กุล ที่ปรึกษารัฐมนตรีประจำกระทรวงแรงงาน เป็นประธาน สาระสำคัญ เพื่อปรับปรุงแนวทางการดำเนินงานการรับเรื่องร้องทุกข์ ร้องเรียน หรือข้อเรียกร้องด้านแรงงาน รวมทั้งการขอประสานงาน สนับสนุน และติดตามประเด็นปัญหาด้านแรงงานกับสหภาพแรงงาน และผู้นำแรงงานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วยคณะทำงานฯ เจ้าหน้าที่สำนักแรงงานสัมพันธ์ กองคุ้มครองแรงงาน และสำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน ณ ห้องประชุมแสงสิงแก้ว ชั้น 5 อาคารกระทรวงแรงงาน


ร้องเรียน

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน 149 ถนนมิตรไมตรี แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
สายด่วน 1506 กด 3 หรือ 1546 e-Mail: info@labour.mail.go.th
รับ-ส่งหนังสือราชการ e-Mail: saraban@labour.mail.go.th

© 2023 Your Company. All Rights Reserved.

Facebook Twitter Youtube Line - ปรึกษาปัญหาแรงงาน