กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
Department of Labour Protection and Welfare

แรงงานมีปัญหา โทรปรึกษา สายด่วน 1546

  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

รองอธิบดี กสร. ลงพื้นที่จังหวัดพัทลุงเพื่อตรวจเยี่ยมและรับฟังปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงาน


             วันอังคารที่ 27 มิถุนายน 2566 เวลา 13.30 น. นายนิยม สองแก้ว อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน (กสร.) มอบหมายให้ ว่าที่ร้อยตรี สมศักดิ์ พรหมดำ รองอธิบดี กสร. เข้าตรวจเยี่ยมสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดพัทลุง (สสค. พัทลุง) เพื่อเป็นการสร้างขวัญกำลังใจในการทำงาน และรับฟังปัญหาอุปสรรคในการทำงานจากเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน โดยมีนางอรอุมา กุลวานิชไชยนันท์ สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดพัทลุง นายจเร พูลช่วย สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดตรัง และเจ้าหน้าที่ ร่วมให้การต้อนรับ ณ สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดพัทลุง


ร้องเรียน

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน 149 ถนนมิตรไมตรี แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
สายด่วน 1506 กด 3 หรือ 1546 e-Mail: info@labour.mail.go.th
รับ-ส่งหนังสือราชการ e-Mail: saraban@labour.mail.go.th

© 2023 Your Company. All Rights Reserved.

Facebook Twitter Youtube Line - ปรึกษาปัญหาแรงงาน