กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
Department of Labour Protection and Welfare

แรงงานมีปัญหา โทรปรึกษา สายด่วน 1546

  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

อธิบดี กสร. ตรวจเยี่ยมและมอบนโยบายกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานให้แก่เจ้าหน้าที่ สสค.นครราชสีมา


      วันอังคารที่ 27 มิถุนายน 2566 นายนิยม สองแก้ว อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน (กสร.) ตรวจเยี่ยมและมอบนโยบายกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ด้านแนวทางการปฏิบัติงานราชการโดยขอให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ทุกคนทำงานเชิงรุก ในด้านการคุ้มครองแรงงาน ด้านแรงงานสัมพันธ์ และด้านความปลอดภัยในการทำงานให้แก่เจ้าหน้าที่สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดนครราชสีมา รวมทั้งให้ทำงานตามหลัก “4S” มุ่งหวังให้เจ้าหน้าที่ทุกคนไปสู่วิสัยทัศน์ “คนสำราญ งานสัมฤทธิ์ผล ประชาชนพึงพอใจ” โดยมี นายนิสัย สุขระ สค.นครราชสีมา และเจ้าหน้าที่ให้การต้อนรับ ณ สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดนครราชสีมา


ร้องเรียน

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน 149 ถนนมิตรไมตรี แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
สายด่วน 1506 กด 3 หรือ 1546 e-Mail: info@labour.mail.go.th
รับ-ส่งหนังสือราชการ e-Mail: saraban@labour.mail.go.th

© 2023 Your Company. All Rights Reserved.

Facebook Twitter Youtube Line - ปรึกษาปัญหาแรงงาน