กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
Department of Labour Protection and Welfare

แรงงานมีปัญหา โทรปรึกษา สายด่วน 1546

  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

รองอธิบดี กสร.ลงพื้นที่เยี่ยมผู้รับงานไปทำที่บ้าน กลุ่มผู้สูงอายุชัยบุรี


      วันอังคารที่ 27 มิถุนายน 2566 เวลา 16.30 น. ว่าที่ร้อยตรี สมศักดิ์ พรหมดำ รองอธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน (กสร.) เข้าเยี่ยมผู้รับงานไปทำที่บ้าน กลุ่มผู้สูงอายุชัยบุรี เพื่อเป็นการสร้างขวัญกำลังใจพร้อมรับฟังปัญหาอุปสรรคในการทำงาน และหาแนวทางการสนับสนุน ส่งเสริมสร้างความเข้มแข็งของแรงงานนอกระบบ ในการเป็นแหล่งสร้างงาน อาชีพ สร้างรายได้ในชุมชน โดยมี นางอรอุมา กุลวานิชไชยนันท์ สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดพัทลุง นายจเร พูลช่วย สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดตรัง และสมาชิกของกลุ่มผู้สูงอายุชัยบุรี ร่วมให้การต้อนรับ ณ เมืองเก่าชัยบุรีพัทลุงโฮมสเตย์ ต.ชัยบุรี อ.เมือง จ.พัทลุง


ข้อมูลบริการ

ร้องเรียน

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน 149 ถนนมิตรไมตรี แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
สายด่วน 1506 กด 3 หรือ 1546 e-Mail: info@labour.mail.go.th
รับ-ส่งหนังสือราชการ e-Mail: saraban@labour.mail.go.th

© 2024 Your Company. All Rights Reserved.

Facebook Facebook Twitter Youtube Line