กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
Department of Labour Protection and Welfare

แรงงานมีปัญหา โทรปรึกษา สายด่วน 1546

  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

รองอธิบดี กสร. เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการรับฟังความคิดเห็นพระราชบัญญัติแรงงานทางทะเล พ.ศ.2558


            วันพุธที่ 28 มิถุนายน 2566 เวลา 09.00 น. นายนิยม สองแก้ว อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน (กสร.) มอบหมายให้ นางสาวกาญจนา พูลแก้ว รองอธิบดี กสร. เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการรับฟังความคิดเห็นพระราชบัญญัติแรงงานทางทะเล พ.ศ.2558 มีวัตถุประสงค์เพื่อรับฟังปัญหาผลกระทบความต้องการที่แท้จริงของผู้มีส่วนได้เสีย และสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องภายใต้พระราชบัญญัติแรงงานทางทะเล พ.ศ.2558 ผู้เข้าร่วมประชุม ประกอบด้วย คนประจำเรือ เจ้าของเรือ และผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องภายใต้พระราชบัญญัติดังกล่าว จำนวนกว่า 100 คน โดยมี นายพงศ์เทพ เพชรโสม ผู้อำนวยการกองคุ้มครองแรงงาน เป็นผู้กล่าวรายงาน ณ ห้องประชุม Spello ชั้น 6 โรงแรมเดอะพาลาสโซ่ กรุงเทพฯ


ร้องเรียน

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน 149 ถนนมิตรไมตรี แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
สายด่วน 1506 กด 3 หรือ 1546 e-Mail: info@labour.mail.go.th
รับ-ส่งหนังสือราชการ e-Mail: saraban@labour.mail.go.th

© 2023 Your Company. All Rights Reserved.

Facebook Twitter Youtube Line - ปรึกษาปัญหาแรงงาน