กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
Department of Labour Protection and Welfare

แรงงานมีปัญหา โทรปรึกษา สายด่วน 1546

  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

อธิบดี กสร. ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดงาน JOB EXPO KORAT 2023 จังหวัดนครราชสีมา


     วันพุธที่ 28 มิถุนายน 2566 เวลา 10.00 น. นายนิยม สองแก้ว อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน (กสร.) ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดงาน JOB EXPO KORAT 2023 จังหวัดนครราชสีมา โดยมี นายพรศักดิ์ เจริญประเสริฐ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำนายกรัฐมนตรี ปฏิบัติหน้าที่ประจำกระทรวงแรงงาน เป็นประธานในพิธีเปิด ภายในงานมีกิจกรรม การรับสมัครและสัมภาษณ์งาน การสาธิตและฝึกปฏิบัติอาชีพอิสระ การแสดงธุรกิจแฟรนไชส์ และ Food Truck ระยะเวลาการจัดงานระหว่างวันที่ 28 – 29 มิถุนายน 2566 ณ โคราช ฮอลล์ ชั้น 4 เซ็นทรัล โคราช จังหวัดนครราชสีมา

ทั้งนี้ กรมฯ ได้มอบหมายให้ สนง.สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดนครราชสีมาร่วมจัดบูธนิทรรศการเพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับภารกิจกรมด้วย


ร้องเรียน

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน 149 ถนนมิตรไมตรี แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
สายด่วน 1506 กด 3 หรือ 1546 e-Mail: info@labour.mail.go.th
รับ-ส่งหนังสือราชการ e-Mail: saraban@labour.mail.go.th

© 2023 Your Company. All Rights Reserved.

Facebook Twitter Youtube Line - ปรึกษาปัญหาแรงงาน