กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
Department of Labour Protection and Welfare

แรงงานมีปัญหา โทรปรึกษา สายด่วน 1546

 • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
 • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
 • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
 • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
 • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
 • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
 • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
 • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
 • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
 • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
 • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
 • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
 • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
 • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

รองอธิบดี กสร.เป็นประธานพิธีเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการ โครงการส่งเสริมความเข้มแข็งชมรมแรงงานนอกระบบ รุ่นที่ 1


            วันพุธที่ 28 มิถุนายน 2566 เวลา 09.00 น. นายนิยม สองแก้ว อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน (กสร.) มอบหมายให้ ว่าที่ร้อยตรี สมศักดิ์ พรหมดำ รองอธิบดี กสร. เป็นประธานพิธีเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการ โครงการส่งเสริมความเข้มแข็งชมรมแรงงานนอกระบบ รุ่นที่ 1 พร้อมบรรยายพิเศษหัวข้อ ทิศทางการคุ้มครอง ส่งเสริมและพัฒนาแรงงานนอกระบบของกรมฯ ณ ที่ทำการชุมชนบ้านท่ามิหรำ ตำบลคูหาสวรรค์ อำเภอเมือง จังหวัดพัทลุง และเป็นประธานจัดกิจกรรมร่วมกับชมรมแรงงานนอกระบบในการทอดผ้าป่าสามัคคี ณ วัดอินทราวาส จังหวัดพัทลุง โดยมี นางอรอุมา กุลวานิชไชยนันท์ สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดพัทลุง นายจเร พูลช่วย สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดตรัง นางสาวเสาวลักษณ์ อาภรณ์รัตนานนท์ ผู้แทนกองคุ้มครองแรงงานนอกระบบ เจ้าหน้าที่ สสค.พัทลุง และสมาชิกของชมรมฯ ร่วมให้การต้อนรับและเข้าร่วมกิจกรรม


ร้องเรียน

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน 149 ถนนมิตรไมตรี แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
สายด่วน 1506 กด 3 หรือ 1546 e-Mail: info@labour.mail.go.th
รับ-ส่งหนังสือราชการ e-Mail: saraban@labour.mail.go.th

© 2023 Your Company. All Rights Reserved.

Facebook Twitter Youtube Line - ปรึกษาปัญหาแรงงาน