กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
Department of Labour Protection and Welfare

แรงงานมีปัญหา โทรปรึกษา สายด่วน 1546

  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

รองอธิบดี กสร. เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการสถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ ครั้งที่ 124-2/2566 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Zoom)


         วันพุธที่ 28 มิถุนายน 2566 เวลา 13.30 น. นายสมพจน์ กวางแก้ว รองอธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน (กสร.) ในฐานะผู้แทนกระทรวงแรงงานในคณะกรรมการสถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการสถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ ครั้งที่ 124-2/2566 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Zoom) สาระสำคัญเพื่อทราบผลการดำเนินงานไตรมาส 3 ปี 2566, การประเมินผลการปฏิบัติงาน, การทำนิติกรรมของคณะกรรมการสถาบันฯ และสรุปผลการประชุมคณะอนุกรรมการรับรองระบบ โดยมี นางชุตาภรณ์ ลัมพสาระ ประธานกรรมการ คณะกรรมการสถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอเป็นประธานการประชุม ณ ห้อง SHARING ชั้น 18 สถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ


ข้อมูลบริการ

ร้องเรียน

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน 149 ถนนมิตรไมตรี แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
สายด่วน 1506 กด 3 หรือ 1546 e-Mail: info@labour.mail.go.th
รับ-ส่งหนังสือราชการ e-Mail: saraban@labour.mail.go.th

© 2024 Your Company. All Rights Reserved.

Facebook Facebook Twitter Youtube Line