กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
Department of Labour Protection and Welfare

แรงงานมีปัญหา โทรปรึกษา สายด่วน 1546

  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

รองอธิบดี กสร. เป็นประธานพิธีเปิดอบรมโครงการพัฒนาเครือข่ายเพื่อสร้างความร่วมมือแนวปฏิบัติการใช้แรงงานที่ดี (GLP) ขยายผลการป้องกันการค้ามนุษย์ด้านแรงงานในกลุ่มอุตสาหกรรมที่มีความเสี่ยง ผ่านระบบ Conference


                 วันที่ 29 มิถุนายน 2566 เวลา 08.45 น. นายนิยม สองแก้ว อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน (กสร.) มอบหมายให้นายสมพจน์ กวางแก้ว รองอธิบดี กสร. เป็นประธานพิธีเปิดอบรมโครงการพัฒนาเครือข่ายเพื่อสร้างความร่วมมือแนวปฏิบัติการใช้แรงงานที่ดี (GLP) ขยายผลการป้องกันการค้ามนุษย์ด้านแรงงานในกลุ่มอุตสาหกรรมที่มีความเสี่ยง ผ่านระบบ Conference มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาเครือข่ายในการสร้างความร่วมมือเกี่ยวกับแนวปฏิบัติการใช้แรงงานที่ดี (GLP) และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ในการพัฒนาแนวปฏิบัติการใช้แรงงานที่ดี (GLP) เพื่อใช้ในการบริหารจัดการแรงงานแก่องค์กรนายจ้าง องค์กรลูกจ้าง และหน่วยงานภาคีเครือข่าย มีผู้เข้าร่วมโครงการในครั้งนี้ จำนวน 50 คน ซึ่งเป็นการบรรยายในหัวข้อต่างๆ โดยมี นางนิตยา โพธิ์สุข ผู้อำนวยการสำนักพัฒนามาตรฐานแรงงาน เป็นผู้กล่าวรายงาน และมีเจ้าหน้าที่สำนักพัฒนามาตรฐานแรงงาน เข้าร่วมพิธีเปิดฯ ณ ห้อง Broadcast ชั้น 15 กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน


ร้องเรียน

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน 149 ถนนมิตรไมตรี แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
สายด่วน 1506 กด 3 หรือ 1546 e-Mail: info@labour.mail.go.th
รับ-ส่งหนังสือราชการ e-Mail: saraban@labour.mail.go.th

© 2023 Your Company. All Rights Reserved.

Facebook Twitter Youtube Line - ปรึกษาปัญหาแรงงาน