กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
Department of Labour Protection and Welfare

แรงงานมีปัญหา โทรปรึกษา สายด่วน 1546

ผลการพิจารณาคัดเลือกสถานประกอบกิจการดีเด่นด้านแรงงานสัมพันธ์และสวัสดิการแรงงาน ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖


          ด้วยกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน โดยสำนักแรงงานสัมพันธ์ ได้ดำเนินการพิจารณาคัดเลือกสถานประกอบกิจการดีเด่นด้านแรงงานสัมพันธ์และสวัสดิการแรงงาน ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ และอธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานได้ลงนามในประกาศเรียบร้อยแล้ว
          กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน โดยสำนักแรงงานสัมพันธ์ จึงขอประกาศผลการพิจารณาคัดเลือกสถานประกอบกิจการดีเด่นด้านแรงงานสัมพันธ์และสวัสดิการแรงงาน ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ จำนวน ๑,๔๕๐ แห่งเพื่อเป็นการยกย่องและเชิดชูเกียรติสถานประกอบกิจการที่มีระบบการบริหารจัดการที่ดีด้านแรงงานสัมพันธ์และสวัสดิการแรงงาน ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ ให้มีขวัญและกำลังใจในการเสริมสร้างแรงงานสัมพันธ์ที่ดีในสถานประกอบกิจการด้วยรูปแบบทวิภาคีและจูงใจให้พัฒนารูปแบบการแรงงานสัมพันธ์และการจัดสวัสดิการแรงงาน
          ทั้งนี้ กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กำหนดจัดงานพิธีมอบรางวัล Thailand Labour Management Excellence Award 2023 ภายในเดือนกันยายน ๒๕๖๖ ณ ห้องประชุมกระทรวงแรงงานชั้น ๕ ซึ่งสำนักแรงงานสัมพันธ์จะมีหนังสือเชิญสถานประกอบกิจการที่ผ่านเกณฑ์ประเมินเป็นปีที่ ๒๐ เข้าร่วมพิธีมอบรางวัลฯ ส่วนรางวัลปีที่ ๑ – ๑๙ ปีที่ ๒๑ และรางวัลระดับจังหวัด จะจัดส่งเกียรติบัตรและโล่รางวัลให้สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัด และสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานกรุงเทพมหานครพื้นที่ เพื่อมอบให้กับสถานประกอบกิจการ ต่อไป

......................................................

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
สำนักแรงงานสัมพันธ์ กลุ่มงานส่งเสริมแรงงานสัมพันธ์
โทรศัพท์ ๐๒ – ๖๖๐๒๑๙๓

Attachments:
Download this file (03072023-001.pdf)03072023-001.pdf[ ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน]1372 kB

ร้องเรียน

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน 149 ถนนมิตรไมตรี แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
สายด่วน 1506 กด 3 หรือ 1546 e-Mail: info@labour.mail.go.th
รับ-ส่งหนังสือราชการ e-Mail: saraban@labour.mail.go.th

© 2023 Your Company. All Rights Reserved.

Facebook Twitter Youtube Line - ปรึกษาปัญหาแรงงาน