กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
Department of Labour Protection and Welfare

แรงงานมีปัญหา โทรปรึกษา สายด่วน 1546

 • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
 • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
 • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
 • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
 • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
 • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
 • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
 • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
 • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
 • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
 • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
 • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
 • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
 • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
 • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
 • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
 • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

กสร. จัดการประชุมคณะกรรมการสวัสดิการแรงงาน ครั้งที่ 5/2566


       วันพฤหัสบดีที่ 6 กรกฎาคม 2566 เวลา 09.30 น. นายประทีป ทรงลำยอง รองปลัดกระทรวงแรงงาน เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการสวัสดิการแรงงาน ครั้งที่ 5/2566 โดยมี ว่าที่ร้อยตรี สมศักดิ์ พรหมดำ รองอธิบดี กสร. นายธานินทร์ พุ่มอรุณ ผู้อำนวยการกองสวัสดิการแรงงาน และคณะกรรมการฯ เข้าร่วมประชุม สาระสำคัญ เพื่อพิจารณาคำร้องตามมาตรา 120 ของสถานประกอบกิจการ จำนวน 3 แห่ง ลูกจ้างที่เกี่ยวข้อง จำนวน 30 คน การเลือกผู้แทนฝ่ายนายจ้างและผู้แทนฝ่ายลูกจ้าง เพื่อรับมอบอำนาจให้ทำหน้าที่ต่อสู้คดีแทนคณะกรรมการสวัสดิการแรงงาน และการคัดเลือกผู้แทนเข้าร่วมประชุมและเลือกกันเองของผู้แทนฝ่ายนายจ้างและผู้แทนฝ่ายลูกจ้างเพื่อแต่งตั้งเป็นผู้พิพากษาสมทบในศาลแรงงาน รวมถึงการรับรองมติการประชุม ครั้งที่ 5/2566 ณ ห้องประชุม ศ.นิคม จันทรวิทุร ชั้น 5 กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน อาคารกระทรวงแรงงาน


ข้อมูลบริการ

ร้องเรียน

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน 149 ถนนมิตรไมตรี แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
สายด่วน 1506 กด 3 หรือ 1546 e-Mail: info@labour.mail.go.th
รับ-ส่งหนังสือราชการ e-Mail: saraban@labour.mail.go.th

© 2024 Your Company. All Rights Reserved.

Facebook Twitter Youtube Line - ปรึกษาปัญหาแรงงาน