กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
Department of Labour Protection and Welfare

แรงงานมีปัญหา โทรปรึกษา สายด่วน 1546

  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

ผู้ตรวจราชการกรม กสร. เป็นประธานในพิธีมอบวุฒิบัตรโครงการพัฒนาสถานประกอบกิจการเชิงลึกเพื่อเข้าสู่ระบบมาตรฐานแรงงานไทย มรท.8001


           วันพุธที่ 12 กรกฎาคม 2566 เวลา 16.00 น. นายนิยม สองแก้ว อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน (กสร.) มอบหมายให้ นายเกริกไกร นาสมยนต์ ผู้ตรวจราชการกรม กสร. เป็นประธานในพิธีมอบวุฒิบัตรและแสดงความยินดี แก่ผู้ผ่านการอบรมโครงการพัฒนาสถานประกอบกิจการเชิงลึกเพื่อเข้าสู่ระบบมาตรฐานแรงงานไทย มรท.8001 จำนวน 21 คน ซึ่งเป็นผู้แทนสถานประกอบกิจการที่แจ้งความประสงค์ขอรับการพัฒนาระบบมาตรฐานแรงงานไทย มรท.8001-2563 โดยมี นางนิตยา โพธิ์สุข ผู้อำนวยการสำนักพัฒนามาตรฐานแรงงาน  นายสมหวัง หมอยาดี สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดชลบุรี และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ร่วมเป็นเกียรติในพิธีฯ ณ ห้องพาราไดซ์ ชั้น 1 โรงแรม แปซิฟิค พาร์ค อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี


ร้องเรียน

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน 149 ถนนมิตรไมตรี แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
สายด่วน 1506 กด 3 หรือ 1546 e-Mail: info@labour.mail.go.th
รับ-ส่งหนังสือราชการ e-Mail: saraban@labour.mail.go.th

© 2023 Your Company. All Rights Reserved.

Facebook Twitter Youtube Line - ปรึกษาปัญหาแรงงาน