กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
Department of Labour Protection and Welfare

แรงงานมีปัญหา โทรปรึกษา สายด่วน 1546

  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

รองอธิบดี กสร. เป็นประธานการประชุมคณะทำงานพิจารณาเครือข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่แบบมือถือพร้อมบริการเสริม


     วันจันทร์ที่ 17 กรกฎาคม 2566 เวลา 14.00 น. ว่าที่ร้อยตรี สมศักดิ์ พรหมดำ รองอธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน (กสร.) เป็นประธานการประชุมคณะทำงานพิจารณาเครือข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่แบบมือถือพร้อมบริการเสริม สาระสำคัญ เพื่อพิจารณา 1. การเลือกเครือข่ายเช่าสัญญาณโทรศัพท์เคลื่อนที่พร้อมบริการเสริมปีงบประมาณ พ.ศ.2566 2. การปรับอัตราการเช่าสัญญาณโทรศัพท์เคลื่อนที่แบบมือถือของตำแหน่งประเภทอำนวยการ ระดับต้น เป็น ระดับสูง 3. การขอรับจัดสรรโทรศัพท์เคลื่อนที่พร้อมหมายเลขโทรศัพท์ (เพิ่มเติม)จำนวน 2 หมายเลข/เครื่อง โดยมี นายอาทร นุ่นสังข์ ผู้อำนวยการสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กรุงเทพมหานครพื้นที่ 5 (สรพ. 5) นางนพรัตน์ นิพัทธ์ธีรนันท์ ผู้อำนวยการกองบริหารการคลัง นายพฤกษ์ พรหมพันธุม เลขานุการกรม และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ชั้น 8


ร้องเรียน

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน 149 ถนนมิตรไมตรี แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
สายด่วน 1506 กด 3 หรือ 1546 e-Mail: info@labour.mail.go.th
รับ-ส่งหนังสือราชการ e-Mail: saraban@labour.mail.go.th

© 2023 Your Company. All Rights Reserved.

Facebook Twitter Youtube Line - ปรึกษาปัญหาแรงงาน