กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
Department of Labour Protection and Welfare

แรงงานมีปัญหา โทรปรึกษา สายด่วน 1546

 • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
 • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
 • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
 • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
 • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
 • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
 • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
 • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
 • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
 • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
 • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
 • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
 • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
 • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
 • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
 • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

อธิบดี กสร. เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการป้องกันการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน ครั้งที่ 1/2566


     วันอังคารที่ 18 กรกฎาคม 2566 เวลา 13.00 น. นายนิยม สองแก้ว อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน (กสร.) เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการป้องกันการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน ครั้งที่ 1/2566 สาระสำคัญเพื่อทราบ ดังนี้ 1. การได้รับรางวัลบุคคลดีเด่นและหน่วยงานดีเด่น ด้านการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ ประจำปี2566 2. ผลการปฏิบัติการด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ ประจำปี 2566 3. แผนการปฏิบัติการด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ ประจำปี 2567 4. ผลการจัดระดับของประเทศไทยในรายงานสถานการณ์การค้ามนุษย์ประจำปี พ.ศ.2566 (Trafficking in Persons Report 2023) นอกจากนี้ ที่ประชุมได้ร่วมกันพิจารณาการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานตามข้อเสนอแนะในผลการจัดระดับของประเทศไทยในรายงานสถานการณ์การค้ามนุษย์ ประจำปี พ.ศ.2566(Trafficking in Persons Report 2023) โดยมี นางสาวกาญจนา พูลแก้ว รองอธิบดี กสร. พร้อมด้วย นายสมพงษ์ คล้อยแคล้ว หัวหน้าผู้ตรวจราชการกรม ผู้ตรวจราชการกรม คณะกรรมการ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ณ ห้องประชุมคณะกรรมการแรงงานสัมพันธ์ ชั้น 1 กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน


ข้อมูลบริการ

ร้องเรียน

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน 149 ถนนมิตรไมตรี แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
สายด่วน 1506 กด 3 หรือ 1546 e-Mail: info@labour.mail.go.th
รับ-ส่งหนังสือราชการ e-Mail: saraban@labour.mail.go.th

© 2024 Your Company. All Rights Reserved.

Facebook Twitter Youtube Line - ปรึกษาปัญหาแรงงาน