กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
Department of Labour Protection and Welfare

แรงงานมีปัญหา โทรปรึกษา สายด่วน 1546

 • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
 • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
 • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
 • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
 • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
 • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
 • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
 • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
 • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
 • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
 • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
 • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
 • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

หัวหน้าผู้ตรวจราชการกรม กสร. เข้าร่วมการประชุมจัดทำข้อเสนอแนะการพัฒนากฎหมายและกลไกคุ้มครองลูกจ้างทำงานบ้านและลูกจ้างในภาคเกษตร


     วันที่19 กรกฎาคม 2566 เวลา 10.00 น. นายนิยม สองแก้ว อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน (กสร.) มอบหมายให้ นายสมพงษ์ คล้อยแคล้ว หัวหน้าผู้ตรวจราชการกรม เข้าร่วมการประชุมจัดทำข้อเสนอแนะการพัฒนากฎหมายและกลไกคุ้มครองลูกจ้างทำงานบ้านและลูกจ้างในภาคเกษตร โดยมี นายบุญชอบ สุทธมนัสวงษ์ ปลัดกระทรวงแรงงาน เป็นประธานการประชุม เพื่อติดตามความคืบหน้าในการพัฒนากฎหมายและกลไกการคุ้มครองลูกจ้างทำงานบ้านและลูกจ้างในภาคเกษตรกรรม รวมถึงรับทราบข้อติดขัดที่เกิดขึ้น แนวทางการแก้ไขปัญหา เพื่อเร่งเข้าสู่กระบวนการพิจารณาในคณะรัฐมนตรีต่อไป โดยมี นายเกษมสันต์ เครือเจริญ ผู้อำนวยการกองคุ้มครองแรงงานนอกระบบ คณะทำงานฯ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมการหารือในครั้งนี้ ณ ห้องประชุมคณะกรรมการแรงงานสัมพันธ์ ชั้น 1 กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน


ร้องเรียน

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน 149 ถนนมิตรไมตรี แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
สายด่วน 1506 กด 3 หรือ 1546 e-Mail: info@labour.mail.go.th
รับ-ส่งหนังสือราชการ e-Mail: saraban@labour.mail.go.th

© 2023 Your Company. All Rights Reserved.

Facebook Twitter Youtube Line - ปรึกษาปัญหาแรงงาน