กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
Department of Labour Protection and Welfare

แรงงานมีปัญหา โทรปรึกษา สายด่วน 1546

  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

อธิบดี กสร. เป็นประธานรับมอบสื่อประชาสัมพันธ์ (ถุงผ้า) จากองค์การวินร็อค อินเตอร์เนชั่นแนล ประจำประเทศไทย (Winrock International)


     วันที่ 19 กรกฎาคม 2566 เวลา 08.45 น. นายนิยม สองแก้ว อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน (กสร.) เป็นประธานรับมอบสื่อประชาสัมพันธ์ (ถุงผ้า) จากองค์การวินร็อค อินเตอร์เนชั่นแนล ประจำประเทศไทย (Winrock International) โดยมี นางเมแกน แม็คเบน ผู้อำนวยการโครงการต่อต้านการค้ามนุษย์ในประเทศไทย (USAID Thailand CTIP) เป็นผู้แทนมอบ ทั้งนี้ อธิบดี กสร. ได้มอบใบประกาศเกียรติคุณเพื่อเป็นเกียรติให้กับองค์การวินร็อคฯ จากการจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการคุ้มครองสิทธิแรงงาน การป้องกันการบังคับใช้แรงงานและการค้ามนุษย์ รวมถึงส่งเสริมสิทธิแรงงานนอกระบบให้กับกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานตามโครงการต่อต้านการค้ามนุษย์ในประเทศไทย (USAID Thailand CTIP) โดยมี นางสาวกาญจนา พูลแก้ว ว่าที่ร้อยตรี สมศักดิ์ พรหมดำ รองอธิบดี กสร. นายสมพงษ์ คล้อยแคล้ว หัวหน้าผู้ตรวจราชการกรม นายเกริกไกร นาสมยนต์ ผู้ตรวจราชการกรม นายเกษมสันต์ เครือเจริญ ผู้อำนวยการกองคุ้มครองแรงงานนอกระบบ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมในครั้งนี้ด้วย ณ บริเวณด้านหน้าห้องประชุม ศ.นิคม จันทรวิทุร ชั้น 5 กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน


ร้องเรียน

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน 149 ถนนมิตรไมตรี แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
สายด่วน 1506 กด 3 หรือ 1546 e-Mail: info@labour.mail.go.th
รับ-ส่งหนังสือราชการ e-Mail: saraban@labour.mail.go.th

© 2023 Your Company. All Rights Reserved.

Facebook Twitter Youtube Line - ปรึกษาปัญหาแรงงาน