กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
Department of Labour Protection and Welfare

แรงงานมีปัญหา โทรปรึกษา สายด่วน 1546

  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

รองอธิบดี กสร. ให้สัมภาษณ์และตอบแบบสอบถาม เพื่อเก็บข้อมูลและสถิติเกี่ยวกับแรงงานเก็บผลไม้ป่าในประเทศสมาชิกสหภาพยุโรป ผ่านระบบ Video Conference


              วันที่ 19 กรกฎาคม 2566 เวลา 13.30 น. นายนิยม สองแก้ว อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน (กสร.) มอบหมายให้ นางสาวกาญจนา พูลแก้ว รองอธิบดี กสร. ให้สัมภาษณ์และตอบแบบสอบถาม เพื่อเก็บข้อมูลและสถิติเกี่ยวกับแรงงานเก็บผลไม้ป่าในประเทศสมาชิกสหภาพยุโรป เนื่องจากสหภาพยุโรป (European Union) อยู่ระหว่างดำเนินการศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อพัฒนานโยบายเกี่ยวกับการคุ้มครองแรงงานต่างชาติที่เดินทางไปเก็บผลไม้ป่าในประเทศสมาชิกสหภาพยุโรป โดยมีเจ้าหน้าที่กองคุ้มครองแรงงาน และสำนักพัฒนามาตรฐานแรงงาน เข้าร่วมด้วย ณ ห้อง Broadcast ชั้น 15 กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ผ่านระบบ Video Conference


ร้องเรียน

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน 149 ถนนมิตรไมตรี แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
สายด่วน 1506 กด 3 หรือ 1546 e-Mail: info@labour.mail.go.th
รับ-ส่งหนังสือราชการ e-Mail: saraban@labour.mail.go.th

© 2023 Your Company. All Rights Reserved.

Facebook Twitter Youtube Line - ปรึกษาปัญหาแรงงาน