กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
Department of Labour Protection and Welfare

แรงงานมีปัญหา โทรปรึกษา สายด่วน 1546

  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

รองอธิบดี กสร. ร่วมเป็นเกียรติการแถลงข่าวการจัดส่งเยาวชนไทยเข้าร่วมการแข่งขันฝีมือแรงงานอาเซียน ครั้งที่ 13


         วันที่ 19 กรกฎาคม 2566 เวลา 10.00 น. นายนิยม สองแก้ว อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน (กสร.) มอบหมายให้ ว่าที่ร้อยตรี สมศักดิ์ พรหมดำ รองอธิบดี กสร. ร่วมเป็นเกียรติการแถลงข่าวการจัดส่งเยาวชนไทยเข้าร่วมการแข่งขันฝีมือแรงงานอาเซียน ครั้งที่ 13 ระหว่างวันที่ 18-28 กรกฎาคม 2566 ณ สาธารณรัฐสิงคโปร์ โดยมีนายบุญชอบ สุทธมนัสวงษ์ ปลัดกระทรวงแรงงาน เป็นประธานแถลงข่าว ในปีนี้มีคณะเยาวชนเข้าร่วมการแข่งขันฝีมือแรงงานอาเซียน จำนวน 24 คน ซึ่งการแข่งขันดังกล่าวได้จัดมาแล้ว 12 ครั้ง กระทรวงแรงงาน โดยกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน เป็นหน่วยงานหลักในการเตรียมการและจัดส่งเยาวชนมาอย่างต่อเนื่อง ในปีนี้มีการแข่งขันทั้งสิ้น 22 สาขา ในส่วนขแงประเทศไทยได้จัดส่งเยาวชนเข้าร่วม 12 สาขา ได้แก่ เมคคาทรอนิกส์ (ประเภททีม) หุ่นยนต์เคลื่อนที่ (ประเภททีม) เขียนแบบวิศวกรรมเครื่องกลด้วยคอมพิวเตอร์ เว็บดีไซน์ เทคโนโลยีระบบไฟฟ้าภายในอาคาร การแต่งผม แฟชั่นเทคโนโลยี เทคโนโลยียานยนต์ การประกอบอาหาร การบริการอาหารและเครื่องดื่ม เทคโนโลยีระบบทำความเย็น และกราฟิกดีไซน์ โดยมี ผู้บริหารกระทรวงแรงงาน และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ร่วมเป็นเกียรติการแถลงข่าวในครั้งนี้ด้วย ณ ห้องประชุม ชั้น 5 กระทรวงแรงงาน


ร้องเรียน

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน 149 ถนนมิตรไมตรี แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
สายด่วน 1506 กด 3 หรือ 1546 e-Mail: info@labour.mail.go.th
รับ-ส่งหนังสือราชการ e-Mail: saraban@labour.mail.go.th

© 2023 Your Company. All Rights Reserved.

Facebook Twitter Youtube Line - ปรึกษาปัญหาแรงงาน