กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
Department of Labour Protection and Welfare

แรงงานมีปัญหา โทรปรึกษา สายด่วน 1546

 • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
 • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
 • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
 • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
 • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
 • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
 • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
 • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
 • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
 • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
 • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
 • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
 • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

อธิบดี กสร.เป็นประธานการประชุมติดตามผลการส่งเสริมแรงงานสัมพันธ์เชิงรุกสถานประกอบกิจการในนิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ


             วันพฤหัสบดีที่ 20 กรกฎาคม 2566 เวลา 09.00 น. นายนิยม สองแก้ว อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน (กสร.)  เป็นประธานการประชุมติดตามผลการส่งเสริมแรงงานสัมพันธ์เชิงรุกสถานประกอบกิจการในนิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ ณ บริษัท มูราตะ อิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด จังหวัดลำพูน ประกอบกิจการ ผลิตชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย นางสาวรัดเกล้า เชาวลิต ผู้อำนวยการสำนักแรงงานสัมพันธ์ นางสาวศิริลักษณ์ ตั้งวรปัญญากุล สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดลำพูน  ผู้บริหารบริษัท คณะกรรมการสวัสดิการในสถานประกอบกิจการ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง รวม 20 คน วัตถุประสงค์เพื่อติดตามผลการส่งเสริมแรงงานสัมพันธ์เชิงรุกฯ พร้อมรับฟังความคิดเห็น แลกเปลี่ยนประสบการณ์ ข้อเสนอแนะด้านแรงงานสัมพันธ์ และเยี่ยมชมกระบวนการผลิต เพื่อเสริมสร้างแรงงานสัมพันธ์ที่ดีด้วยระบบทวิภาคี ภายใต้หลักสุจริตใจ ในสถานประกอบกิจการ ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้นำการบริหารแรงงานสัมพันธ์ที่ดีด้วยระบบทวิภาคีเพื่ออยู่ร่วมกันแบบสมานฉันท์ ไปใช้ในการบริหารจัดการด้านแรงงาน ผ่านกิจกรรมด้านต่างๆ เพื่อประสานความร่วมมือ ความเข้าใจอันดีระหว่างนายจ้าง ลูกจ้าง ส่งผลให้พนักงานมีความสุขในการทำงาน


ร้องเรียน

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน 149 ถนนมิตรไมตรี แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
สายด่วน 1506 กด 3 หรือ 1546 e-Mail: info@labour.mail.go.th
รับ-ส่งหนังสือราชการ e-Mail: saraban@labour.mail.go.th

© 2023 Your Company. All Rights Reserved.

Facebook Twitter Youtube Line - ปรึกษาปัญหาแรงงาน