กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
Department of Labour Protection and Welfare

แรงงานมีปัญหา โทรปรึกษา สายด่วน 1546

  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

รมว.สุชาติ สั่ง กสร.กับ สปส.ลงพื้นที่เหตุโรงงานพลุระเบิดที่เชียงใหม่ หาสาเหตุ-เร่งช่วยเหลือตามสิทธิพึงได้


     รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน สั่งกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ลงพื้นที่พร้อมกับสำนักงานประกันสังคม ช่วยเหลือลูกจ้างโรงงานพลุระเบิด จ.เชียงใหม่

     นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เปิดเผยถึงกรณีเหตุโรงงานผลิตพลุดอกไม้ไฟระเบิดในพื้นที่ จ.เชียงใหม่ว่า ตนได้สั่งการให้กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ร่วมกับสำนักงานประกันสังคม ลงพื้นที่เพื่อตรวจสอบหาสาเหตุและเร่งช่วยเหลือลูกจ้างผู้ประกันตนที่ได้รับบาดเจ็บตามสิทธิ เบื้องต้นได้รับรายงานว่าเหตุดังกล่าวเกิดขึ้นเมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2566 เวลา 12.00 น. ที่ร้านค้าดอกไม้เพลิงแห่งหนึ่ง ต.สันปูเลย อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ โดยมีเสียงพลุระเบิดดังขึ้นเป็นระยะ และมีควันไฟพวยพุ่ง เจ้าหน้าที่ดับเพลิงร่วมกันระดมรถดับเพลิงเข้าพื้นที่เพื่อสกัดและสามารถระงับเหตุได้ มีผู้ได้รับบาดเจ็บจำนวน 8 ราย ตรวจสอบแล้วเป็นผู้ประกันตน จำนวน 2 ราย คือ นางจุรี น้ำพี้ เป็นผู้ประกันตนมาตรา 39 รักษาพยาบาลอยู่ในห้อง ICU ที่ รพ.เทพปัญญา และ นส.ศิวราภรณ์ ศิริรัตน์ เป็นผู้ประกันตนมาตรา 39 รักษาพยาบาลที่ รพ.ลานนา ส่วนอีก 6 ราย บาดเจ็บเล็กน้อย(ตรวจสอบแล้วไม่ได้เป็นผู้ประกันตน) อย่างไรก็ตาม ผมได้สั่งการให้หน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงาน ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดและเข้าช่วยเหลือนายจ้าง ลูกจ้าง ที่ได้รับผลกระทบ พร้อมตรวจสอบข้อเท็จจริงเพิ่มเติมเพื่อดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ ในส่วนของผู้ได้รับบาดเจ็บกรณีเป็นผู้ประกันตน มอบหมายให้สำนักงานประกันสังคมดูแลผู้บาดเจ็บให้ได้รับสิทธิประโยชน์ตามกฎหมายต่อไป


     ด้านนายนิยม สองแก้ว อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กล่าวเพิ่มเติมว่า ผมได้ส่งพนักงานตรวจความปลอดภัย สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดเชียงใหม่ (สสค.เชียงใหม่) และศูนย์ความปลอดภัยในการทำงานเขต 5 (ศปข.5) ลงพื้นที่ตรวจหาสาเหตุ และจะเชิญนายจ้าง รวมถึงผู้ที่เกี่ยวข้องมาสอบข้อเท็จจริงเพิ่มเติมถึงสาเหตุดังกล่าว พร้อมตรวจสอบว่า นายจ้างมีการฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามกฎหมายหรือพระราชบัญญัติความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน พ.ศ. 2554, กฎกระทรวงกำหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการ และดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน เกี่ยวกับการป้องกันและระงับอัคคีภัย พ.ศ. 2555 , กฎกระทรวงกำหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการ และดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน เกี่ยวกับสารเคมีอันตราย พ.ศ. 2556 หรือไม่ หากนายจ้างไม่ปฏิบัติตามกฎหมายดังกล่าวจะดำเนินการตามกฎหมายต่อไป


ร้องเรียน

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน 149 ถนนมิตรไมตรี แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
สายด่วน 1506 กด 3 หรือ 1546 e-Mail: info@labour.mail.go.th
รับ-ส่งหนังสือราชการ e-Mail: saraban@labour.mail.go.th

© 2023 Your Company. All Rights Reserved.

Facebook Twitter Youtube Line - ปรึกษาปัญหาแรงงาน