กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
Department of Labour Protection and Welfare

แรงงานมีปัญหา โทรปรึกษา สายด่วน 1546

  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

จับกัง 1 สั่ง กสร. กับ สปส. ลงพื้นที่หาสาเหตุ แผ่นเหล็กใต้สะพานหล่นใส่ลูกจ้าง เสียชีวิต 1 บาดเจ็บ 2


รมว.สุชาติ สั่งการกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน (กสร.) ร่วมกับสำนักงานประกันสังคม (สปส.) ลงพื้นที่สอบสาเหตุ แผ่นเหล็กใต้สะพานข้ามแยกบางกะปิหล่นใส่ลูกจ้างได้รับบาดเจ็บ 2 ราย และเสียชีวิต 1 ราย พร้อมให้ชี้แจงสิทธิประโยชน์ตามกฎหมายที่พึงได้รับ และเรียกนายจ้างมาสอบข้อเท็จจริงเพิ่มเติม


นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เปิดเผยถึง กรณีลูกจ้างทำงานรื้อแผ่นเหล็กใต้สะพานข้ามแยกบางกะปิ ถูกแผ่นเหล็กหล่นใส่ได้รับบาดเจ็บ 2 คน และเสียชีวิต 1 คน ว่า ก่อนอื่นตนต้องขอแสดงความเสียใจกับญาติของลูกจ้างผู้เสียชีวิต และห่วงใยลูกจ้างที่ได้รับบาดเจ็บ โดยได้สั่งการให้กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน (กสร.) และสำนักงานประกันสังคม (สปส.) ลงพื้นที่สอบสาเหตุและเร่งช่วยเหลือตามสิทธิพึงได้รับทันที เบื้องต้นได้รับรายงานจาก พนักงานตรวจความปลอดภัย สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานกรุงเทพมหานครพื้นที่ 4 (สรพ.4) และศูนย์ความปลอดภัยในการทำงานเขต 12 (ศปข.12) ว่า เหตุเกิดเมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2566 เวลาประมาณ 01.50 น. ลูกจ้างได้ทำหน้าที่เคลื่อนย้ายแผ่นเหล็กรองใต้สะพาน โดยใช้เครื่องชักรอก แต่เนื่องจากรอกตัวที่ 3 มิได้ถูกยึดไว้กับโครงสร้างสะพาน ทำให้แผ่นเหล็กดังกล่าว หลุดและร่วงลงมาพร้อมกับลูกจ้างที่กำลังทำงาน ส่งผลให้ลูกจ้างเสียชีวิตที่โรงพยาบาล 1 ราย และลูกจ้างได้รับบาดเจ็บ 2 ราย ทั้งนี้ ตนได้สั่งให้ กสร. เร่งหาสาเหตุและดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ และ สปส. ดำเนินการจ่ายสิทธิประโยชน์ตามกฎหมายที่พึงได้รับต่อไป


ด้าน นายสมพจน์ กวางแก้ว รองอธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน (กสร.) กล่าวว่า พนักงานตรวจความปลอดภัย สรพ.4 และ ศปข.12 จะเชิญนายจ้างและผู้เกี่ยวข้องมาพบ ในวันที่ 24 สิงหาคม 2566 เพื่อตรวจสอบว่านายจ้างได้ปฏิบัติอย่างถูกต้องตามพระราชบัญญัติความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน พ.ศ. 2554 และกฎกระทรวงกำหนดมาตรฐานในการบริหารจัดการและดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานในสถานที่ที่มีอันตรายจากการตกจากที่สูงและที่ลาดชันจากวัสดุกระเด็น ตกหล่น และพังทลาย และจากการตกลงไปในภาชนะเก็บหรือรองรับวัสดุ พ.ศ. 2564 หรือไม่ หากพบว่านายจ้างฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมายดังกล่าวจะดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ต่อไป


นายบุญสงค์ ทัพชัยยุทธ์ เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม (สปส.) กล่าวเพิ่มว่า ลูกจ้างผู้เสียชีวิต ชื่อ นายอนันต์ ลองศรี เป็นผู้ประกันตนตามกฎหมาย มีสิทธิได้รับกรณีลูกจ้างเสียชีวิต เช่น ค่าทำศพ แก่ทายาท 50,000 บาท ค่าทดแทนกรณีเสียชีวิตให้กับทายาท 120 เดือน (เงินเดือนของลูกจ้างเดือนละ 18,000 บาท) เป็นเงิน 1,512,000 บาท และเงินบำเหน็จชราภาพ 46,816.23 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 1,608,816.23 บาท สำหรับลูกจ้างผู้ได้รับบาดเจ็บ 2 ราย หลังเกิดเหตุทั้งสองคนได้เข้ารักษาที่โรงพยาบาลนพรัตน์ราชธานี ปัจจุบันออกจากโรงพยาบาลแล้ว


ร้องเรียน

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน 149 ถนนมิตรไมตรี แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
สายด่วน 1506 กด 3 หรือ 1546 e-Mail: info@labour.mail.go.th
รับ-ส่งหนังสือราชการ e-Mail: saraban@labour.mail.go.th

© 2023 Your Company. All Rights Reserved.

Facebook Twitter Youtube Line - ปรึกษาปัญหาแรงงาน