กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
Department of Labour Protection and Welfare

แรงงานมีปัญหา โทรปรึกษา สายด่วน 1546

  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

อธิบดี กสร.เป็นประธานการประชุม “การเตรียมความพร้อมของเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านการส่งเสริมแรงงานสัมพันธ์และสวัสดิการแรงงาน” รุ่นที่ 5 ภาคตะวันออก (โครงการ สสส.)


     วันที่ 5 กันยายน 2566 เวลา 09.30 น. นายนิยม สองแก้ว อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน (กสร.) เป็นประธานการประชุม “การเตรียมความพร้อมของเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านการส่งเสริมแรงงานสัมพันธ์และสวัสดิการแรงงาน” รุ่นที่ 5 ภาคตะวันออก ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย นายเกริกไกร นาสมยนต์ ผู้ตรวจราชการกรม สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดในพื้นที่ภาคตะวันออก และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง

     การจัดประชุมครั้งนี้ดำเนินการภายใต้โครงการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายแรงงานสัมพันธ์ด้านสุขภาวะในองค์กร เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตการทำงานของวัยแรงงาน (โครงการ สสส.) ทั้งนี้ ประธานมอบหมาย นางสาวรัดเกล้า เชาวลิต ผู้อำนวยการสำนักแรงงานสัมพันธ์ ในฐานะเลขานุการของคณะทำงานภายใต้โครงการฯ เป็นผู้นำเสนอรายละเอียดโครงการต่อที่ประชุม ณ โรงแรมแปซิฟิค พาร์ค ศรีราชา จังหวัดชลบุรี


ข้อมูลบริการ

ร้องเรียน

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน 149 ถนนมิตรไมตรี แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
สายด่วน 1506 กด 3 หรือ 1546 e-Mail: info@labour.mail.go.th
รับ-ส่งหนังสือราชการ e-Mail: saraban@labour.mail.go.th

© 2024 Your Company. All Rights Reserved.

Facebook Facebook Twitter Youtube Line