กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
Department of Labour Protection and Welfare

แรงงานมีปัญหา โทรปรึกษา สายด่วน 1546

  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

ผู้ตรวจราชการกรม กสร. เป็นประธานพิธีมอบรางวัลให้แก่สถานประกอบกิจการที่เข้าร่วมโครงการต่างๆ ของกรมฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566


    วันพฤหัสบดีที่ 7 กันยายน 2566 เวลา 13.00 น. นายนิยม สองแก้ว อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน (กสร.) มอบหมายให้นายสมชาย จารุพร ผู้ตรวจราชการกรม กสร. เป็นประธานพิธีมอบรางวัลให้แก่สถานประกอบกิจการที่เข้าร่วมโครงการต่างๆ ของกรมฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยมอบใบประกาศเกียรติคุณและรางวัลสถานประกอบกิจการดีเด่น จำนวน 9 รางวัล สถานประกอบกิจการ/สถานศึกษา จำนวน 151 แห่ง โดยมี ร้อยเอก จรัญ คุณยศยิ่ง สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวรายงานการจัดงาน มีหัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงแรงงาน นายจ้าง/เจ้าของสถานประกอบกิจการ สถานศึกษา ลูกจ้าง และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมงาน ณ ห้องพลอยไพลิน สถานพักฟื้นและพักผ่อนกองทัพบก โรงแรมกรีนเลครีสอร์ท จังหวัดเชียงใหม่


ข้อมูลบริการ

ร้องเรียน

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน 149 ถนนมิตรไมตรี แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
สายด่วน 1506 กด 3 หรือ 1546 e-Mail: info@labour.mail.go.th
รับ-ส่งหนังสือราชการ e-Mail: saraban@labour.mail.go.th

© 2024 Your Company. All Rights Reserved.

Facebook Twitter Youtube Line - ปรึกษาปัญหาแรงงาน