กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
Department of Labour Protection and Welfare

แรงงานมีปัญหา โทรปรึกษา สายด่วน 1546

  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

ผู้ตรวจราชการกรม กสร. ลงพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ ตรวจเยี่ยมสถานประกอบกิจการขนาดใหญ่ เพื่อติดตามสถานการณ์ด้านแรงงานจากผลกระทบการปรับอัตราค่าจ้างขั้นต่ำและภาวะเศรษฐกิจ เพื่อลดปัญหาการเลิกจ้าง


          วันศุกร์ที่ 8 กันยายน 2566 เวลา 09.00 น. นายนิยม สองแก้ว อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน (กสร.) มอบหมายให้นายสมชาย เอื้อจารุพร ผู้ตรวจราชการกรม กสร. ลงพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ตรวจเยี่ยม บริษัท สหปราจีนบุรีอุตสาหกรรมอาหาร จำกัด ตำบลแม่ง่อน อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ วัตถุประสงค์ เพื่อติดตามสถานการณ์ด้านแรงงานจากผลกระทบการปรับอัตราค่าจ้างขั้นต่ำและภาวะเศรษฐกิจ เพื่อลดปัญหาการเลิกจ้าง พร้อมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นด้านแรงงาน และรับฟังปัญหาอุปสรรคร่วมกันทั้ง 3 ฝ่าย รวมทั้งเยี่ยมชมสถานประกอบกิจการ โดยมี ร้อยเอก จรัญ คงยศยิ่ง สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดเชียงใหม่ นายพงศ์เทพ เพชรโสม ผู้อำนวยการสำนักคุ้มครองแรงงาน และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมตรวจเยี่ยม มีนายจ้าง ลูกจ้าง และคณะกรรมการสวัสดิการฯ ร่วมให้การต้อนรับ


ร้องเรียน

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน 149 ถนนมิตรไมตรี แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
สายด่วน 1506 กด 3 หรือ 1546 e-Mail: info@labour.mail.go.th
รับ-ส่งหนังสือราชการ e-Mail: saraban@labour.mail.go.th

© 2023 Your Company. All Rights Reserved.

Facebook Twitter Youtube Line - ปรึกษาปัญหาแรงงาน