กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
Department of Labour Protection and Welfare

แรงงานมีปัญหา โทรปรึกษา สายด่วน 1546

  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

รองอธิบดี กสร. ร่วมอภิปราย หัวข้อ “ทิศทางการทำงานและประเมินสถานการณ์ ด้านคุ้มครองแรงงาน ด้านความปลอดภัยในการทำงาน และด้านแรงงานสัมพันธ์”


วันอาทิตย์ที่ 10 กันยายน 2566 เวลา 09.00 น. นายสมพจน์ กวางแก้ว รองอธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน (กสร.) นายศักดิ์ศิลป์ ตุลาธร ผอ.กองความปลอดภัยแรงงาน ร่วมอภิปรายในหัวข้อ “ทิศทางการทำงานและประเมินสถานการณ์ ด้านคุ้มครองแรงงาน ด้านความปลอดภัยในการทำงาน และด้านแรงงานสัมพันธ์” โดยมี นายไกรสร ลาภตระการ สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดปทุมธานี เป็นผู้ดำเนินการอภิปราย ภายใต้โครงการสัมมนา “การทำงานเป็นทีม และแผนพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่” ณ โรงแรมทรายสวรรค์ บีช รีสอร์ท จังหวัดชลบุรี


ข้อมูลบริการ

ร้องเรียน

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน 149 ถนนมิตรไมตรี แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
สายด่วน 1506 กด 3 หรือ 1546 e-Mail: info@labour.mail.go.th
รับ-ส่งหนังสือราชการ e-Mail: saraban@labour.mail.go.th

© 2024 Your Company. All Rights Reserved.

Facebook Twitter Youtube Line - ปรึกษาปัญหาแรงงาน