กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
Department of Labour Protection and Welfare

แรงงานมีปัญหา โทรปรึกษา สายด่วน 1546

 • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
 • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
 • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
 • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
 • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
 • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
 • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
 • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
 • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
 • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
 • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

รองอธิบดี กสร. เป็นประธานการประชุมปิดตรวจสอบรายงานการเงินของกองทุนสงเคราะห์ลูกจ้าง สำหรับปีสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565


          วันจันทร์ที่ 11 กันยายน 2566 เวลา 09.00 น. นายนิยม สองแก้ว อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน (กสร.) มอบหมายให้ ว่าที่ร้อยตรี สมศักดิ์ พรหมดำ รองอธิบดี กสร. ในฐานะผู้บริหารทุนหมุนเวียน กองทุนสงเคราะห์ลูกจ้าง เป็นประธานการประชุมปิดตรวจสอบรายงานการเงินของกองทุนสงเคราะห์ลูกจ้าง สำหรับปีสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 โดยมี นางสาวกนกวรรณ สมภพคารินทร์ ผู้อำนวยการกลุ่มงานกองทุนสงเคราะห์ลูกจ้าง กองคุ้มครองแรงงาน ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมประชุมฯ ณ ห้องประชุมมิตรไมตรี 2 ชั้น 5 กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน


ร้องเรียน

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน 149 ถนนมิตรไมตรี แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
สายด่วน 1506 กด 3 หรือ 1546 e-Mail: info@labour.mail.go.th
รับ-ส่งหนังสือราชการ e-Mail: saraban@labour.mail.go.th

© 2023 Your Company. All Rights Reserved.

Facebook Twitter Youtube Line - ปรึกษาปัญหาแรงงาน