กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
Department of Labour Protection and Welfare

แรงงานมีปัญหา โทรปรึกษา สายด่วน 1546

  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

ปลัดบุญชอบห่วงเหตุเครนล้มย่านสุขุมวิททำลูกจ้างเสียชีวิต 1 บาดเจ็บ 2 สั่งหน่วยงานในสังกัดตรวจสอบและเร่งช่วยเหลือตามสิทธิ


              ปลัดกระทรวงแรงงานห่วงใยเหตุเครนล้มภายในโครงการก่อสร้างมหาวิทยาลัยย่านสุขุมวิททำให้ลูกจ้างเสียชีวิต 1 ราย บาดเจ็บ 2 ราย สั่งหน่วยงานในสังกัดลงพื้นที่ตรวจสอบหาสาเหตุและเร่งช่วยเหลือตามสิทธิพึงได้ โดยเรียกนายจ้างสอบ 21 กันยายนนี้

 

              วันที่ 11 กันยายน 2566 นายบุญชอบ สุทธมนัสวงษ์ ปลัดกระทรวงแรงงาน เปิดเผยถึง กรณีอุบัติเหตุเครนล้มทับลูกจ้างเสียชีวิต 1 ราย บาดเจ็บ 2 ราย บริเวณโครงการก่อสร้างภายในมหาวิทยาลัยย่านสุขุมวิท เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร ว่า ก่อนอื่นตนต้องขอแสดงความเสียใจกับญาติของลูกจ้างผู้เสียชีวิตและลูกจ้างที่ได้รับบาดเจ็บจากเหตุดังกล่าว โดยได้สั่งการให้กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน (กสร.) และสำนักงานประกันสังคม (สปส.) ลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริงพร้อมให้ความช่วยเหลือทันที ทราบว่า ในช่วงเวลาใกล้เลิกงานเกิดเหตุเครนหนัก 6 ตัน ความสูงประมาณตึก 4 ชั้น อยู่ในระหว่างการเลื่อนเก็บตามตำแหน่งและทิศทางที่ปลอดภัยของแขนปั้นจั่น สลิงของมอเตอร์ที่ใช้ในการบังคับแขนปั่นจั่นขาด ทำให้หักลงมาทับลูกจ้างบริเวณชั้นที่ 3 เป็นเหตุให้ลูกจ้างเสียชีวิต 1 ราย ทำงานตำแหน่งวิศวกรไฟฟ้า และลูกจ้างสัญชาติเมียนมา 2 ราย โดย 1 ราย ทำการรักษาและกลับบ้านเรียบร้อยแล้ว อีก 1 ราย เข้ารับการรักษาพยาบาลที่โรงพยาบาลตำรวจ ซึ่งหน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงานได้เข้าเยี่ยมให้กำลังใจลูกจ้างที่ได้รับบาดเจ็บพักรักษาตัวที่โรงพยาบาลตำรวจแล้ว  ทั้งนี้ ตนได้เน้นย้ำให้กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานตรวจสอบหาสาเหตุการเกิดอุบัติเหตุ และสำนักงานประกันสังคมเร่งดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ต่อไป

 

              ด้าน นายสมชาย เอื้อจารุพร ผู้ตรวจราชการกรม กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน (กสร.) กล่าวว่า วันนี้ (11 ก.ย. 66) ตนได้ลงพื้นที่ตรวจสอบสาเหตุการเกิดอุบัติเหตุดังกล่าวร่วมกับพนักงานตรวจความปลอดภัย กองความปลอดภัยแรงงาน สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานกรุงเทพมหานครพื้นที่ 3 (สรพ.3) และศูนย์ความปลอดภัยในการทำงานเขต 12 (มีนบุรี) โดยจะเชิญนายจ้างและผู้ที่เกี่ยวข้องมาให้ข้อเท็จจริงเพิ่มเติม ในวันที่ 21 กันยายน 2566 หากพบว่า นายจ้างมีการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน พ.ศ. 2554 กฎกระทรวงกำหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการ และดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับงานก่อสร้าง พ.ศ. 2564 กฎกระทรวงกำหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการ และดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับเครื่องจักร ปั้นจั่น และหม้อน้ำ พ.ศ. 2564 จะดำเนินการตามกฎหมายต่อไป

 

              นายบุญสงค์ ทัพชัยยุทธ์ เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม (สปส.) กล่าวเพิ่มว่า ในส่วนของสำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่ 12 ได้ตรวจสอบแล้ว ทายาทของนายธิติพล รัตนอาภา ลูกจ้างผู้เสียชีวิต จะได้รับค่าทดแทนกรณีเสียชีวิตเป็นระยะเวลา 20 เดือน จำนวนเงิน 1,680,000 บาท ค่าทำศพ จำนวนเงิน 50,000 บาท และเงินสะสมกรณีชราภาพ จำนวน 32,442.86 บาท พร้อมผลประโยชน์ตอบแทน รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 1,762,442.86 บาท สำหรับลูกจ้างผู้ได้รับบาดเจ็บ 2 ราย อยู่ระหว่างการตรวจสอบว่าเป็นผู้ประกันตนหรือไม่

 

 


ร้องเรียน

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน 149 ถนนมิตรไมตรี แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
สายด่วน 1506 กด 3 หรือ 1546 e-Mail: info@labour.mail.go.th
รับ-ส่งหนังสือราชการ e-Mail: saraban@labour.mail.go.th

© 2023 Your Company. All Rights Reserved.

Facebook Twitter Youtube Line - ปรึกษาปัญหาแรงงาน