กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
Department of Labour Protection and Welfare

แรงงานมีปัญหา โทรปรึกษา สายด่วน 1546

 • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
 • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
 • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
 • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
 • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
 • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
 • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
 • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
 • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
 • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
 • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
 • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
 • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
 • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

รองอธิบดี กสร. เป็นประธานการประชุมคณะทำงานจัดทำหลักสูตรการฝึกอบรมพนักงานตรวจแรงงาน ครั้งที่ 2/2566


              วันที่ 12 กันยายน 2566 เวลา 13.30 น. นางสาวกาญจนา พูลแก้ว รองอธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน (กสร.) เป็นประธานการประชุมคณะทำงานจัดทำหลักสูตรการฝึกอบรมพนักงานตรวจแรงงาน ครั้งที่ 2/2566 สาระสำคัญ เรื่องสืบเนื่องปรับปรุง (ร่าง) หลักสูตรการฝึกอบรมพนักงานตรวจแรงงาน และที่ประชุมได้ร่วมกันพิจารณา ดังนี้ 1. แต่งตั้งคณะทำงานตรวจสอบและประเมินคำสั่งพนักงานตรวจแรงงาน 2. (ร่าง) หลักสูตรการฝึกอบรมพนักงานตรวจแรงงาน สำหรับพนักงานราชการทั่วไป 3. เนื้อหาหลักสูตรการฝึกอบรมพนักงานตรวจแรงงาน สำหรับพนักงานราชการ และ 4. จำนวนผู้เข้ารับการอบรมในแต่ละรุ่น สำหรับพนักงานราชการทั่วไป โดยมี นายสายชล แจ่มแจ้ง ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านคุ้มครองแรงงาน คณะทำงานฯ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุม ชั้น 8 กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน


ร้องเรียน

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน 149 ถนนมิตรไมตรี แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
สายด่วน 1506 กด 3 หรือ 1546 e-Mail: info@labour.mail.go.th
รับ-ส่งหนังสือราชการ e-Mail: saraban@labour.mail.go.th

© 2023 Your Company. All Rights Reserved.

Facebook Twitter Youtube Line - ปรึกษาปัญหาแรงงาน