กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
Department of Labour Protection and Welfare

แรงงานมีปัญหา โทรปรึกษา สายด่วน 1546

 • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
 • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
 • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
 • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
 • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
 • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
 • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
 • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
 • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
 • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
 • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
 • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

อธิบดี กสร. ส่งมอบหน้าที่เลขานุการเครือข่ายความปลอดภัยและอาชีวอนามัยของอาเซียน (ASEAN-OSHNET Secretariat) ณ สาธารณรัฐฟิลิปปินส์


           วันพุธที่ 13 กันยายน 2566 เวลา 15.30 น. นายนิยม สองแก้ว อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน (กสร.) ในฐานะเลขานุการเครือข่ายความปลอดภัยและอาชีวอนามัยของอาเซียน (ASEAN-OSHNET Secretariat) กล่าวปราศรัยเนื่องในโอกาสที่ประเทศไทยได้ปฏิบัติหน้าที่ฝ่ายเลขานุการเครือข่ายฯ มาครบวาระ 3 ปี พร้อมส่งมอบหน้าที่ฝ่ายเลขานุการเครือข่ายฯ ให้กับสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม ในโอกาสนี้ นายศักดิ์ศิลป์ ตุลาธร ผู้อำนวยการกองความปลอดภัยแรงงาน นายอัครพงษ์ นวลอ่อน ผู้อำนวยการกลุ่มงานพัฒนาองค์ความรู้และสารสนเทศความปลอดภัยในการทำงาน ประเทศสมาชิกอาเซียน และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ร่วมเป็นเกียรติและสักขีพยานในโอกาสส่งมอบหน้าที่ดังกล่าวระหว่างการประชุมคณะกรรมการบริหารเครือข่ายฯ ครั้งที่ 24 (CBM-24) จัดโดยสาธารณรัฐฟิลิปปินส์ ณ โรงแรม SEDA Vertis North เมือง เกซอน ซิตี

 

 


ร้องเรียน

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน 149 ถนนมิตรไมตรี แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
สายด่วน 1506 กด 3 หรือ 1546 e-Mail: info@labour.mail.go.th
รับ-ส่งหนังสือราชการ e-Mail: saraban@labour.mail.go.th

© 2023 Your Company. All Rights Reserved.

Facebook Twitter Youtube Line - ปรึกษาปัญหาแรงงาน