กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
Department of Labour Protection and Welfare

แรงงานมีปัญหา โทรปรึกษา สายด่วน 1546

 • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
 • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
 • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
 • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
 • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
 • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
 • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
 • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
 • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
 • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
 • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
 • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
 • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
 • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
 • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
 • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

อธิบดีกสร. เข้าร่วมประชุมวิชาการเครือข่ายความปลอดภัยและอาชีวอนามัยของอาเซียน ครั้งที่ 10


      วันพฤหัสบดีที่ 14 กันยายน 2566 เวลา 09.00 น. นายนิยม สองแก้ว อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน (กสร.) กล่าวปราศรัยในพิธีเปิดการประชุมวิชาการเครือข่ายความปลอดภัยและอาชีวอนามัยของอาเซียน ครั้งที่ 10 (The 10th ASEAN-OSHNET Conference : AOC 10) ในฐานะเลขานุการเครือข่ายความปลอดภัยและอาชีวอนามัยของอาเซียน (ASEAN-OSHNET Secretariat) โดยมี นายศักดิ์ศิลป์ ตุลาธร ผู้อำนวยการกองความปลอดภัยแรงงาน นายอัครพงษ์ นวลอ่อน ผู้อำนวยการกลุ่มงานพัฒนาองค์ความรู้และสารสนเทศความปลอดภัยในการทำงาน และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุม Quezon Ballroom โรงแรม SEDA Vertis North เมืองเกซอน ซิตี้, สาธารณรัฐฟิลิปปินส์

 

      ทั้งนี้ การประชุมดังกล่าว จัดขึ้นเพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการดำเนินงานด้านความปลอดภัยในการทำงานเกี่ยวกับการเสริมสร้างความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน อันเป็นสิทธิขั้นพื้นฐานในการทำงานของแต่ละประเทศ เพื่อการพัฒนานโยบายและกลยุทธ์ที่ดีขึ้น ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วยผู้แทนจากประเทศสมาชิกอาเซียน 10 ประเทศ และหน่วยงานความร่วมมือภายนอก อาทิเช่น องค์การแรงงานระหว่างประเทศ (ILO), สมาคมการตรวจแรงงานระหว่างประเทศ (IALI) และศูนย์วิจัยและฝึกอบรมทางสถิติ เศรษฐกิจ และสังคมสำหรับประเทศอิสลาม (SESRIC) พร้อมด้วยสถานประกอบกิจการที่ได้รับรางวัลสถานประกอบกิจการดีเด่นด้านความปลอดภัยและอาชีวอนามัยของอาเซียน


ข้อมูลบริการ

ร้องเรียน

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน 149 ถนนมิตรไมตรี แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
สายด่วน 1506 กด 3 หรือ 1546 e-Mail: info@labour.mail.go.th
รับ-ส่งหนังสือราชการ e-Mail: saraban@labour.mail.go.th

© 2024 Your Company. All Rights Reserved.

Facebook Facebook Twitter Youtube Line