กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
Department of Labour Protection and Welfare

แรงงานมีปัญหา โทรปรึกษา สายด่วน 1546

  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

ผู้ตรวจราชการกรม กสร. ร่วมต้อนรับแรงงานไทยกลับจากประเทศอิสราเอล เที่ยวบิน LY085 ณ สนามบินสุวรรณภูมิ


       วันศุกร์ที่ 3 พฤศจิกายน 2566 นางวัชรี มากหวาน ผู้ตรวจราชการกรม กสร. ร่วมต้อนรับแรงงานไทยกลับจากประเทศอิสราเอล โดยสายการบิน ELAL เที่ยวบินที่ LY085 แรงงานจำนวน 91 คน ถึงสนามบินสุวรรณภูมิเวลา 04.12 น. หลังจากนั้นแรงงานไทยเข้ารับการตรวจคัดกรองโรค พร้อมรับฟังการชี้แจงสิทธิประโยชน์จากเจ้าหน้าที่กระทรวงแรงงาน โดยมี ผู้บริหารสังกัดกระทรวงแรงงาน เข้าร่วมให้การต้อนรับ ณ อาคารผู้โดยสารขาเข้า ชั้น 2 สนามบินสุวรรณภูมิ จ.สมุทรปราการ


ข้อมูลบริการ

ร้องเรียน

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน 149 ถนนมิตรไมตรี แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
สายด่วน 1506 กด 3 หรือ 1546 e-Mail: info@labour.mail.go.th
รับ-ส่งหนังสือราชการ e-Mail: saraban@labour.mail.go.th

© 2024 Your Company. All Rights Reserved.

Facebook Twitter Youtube Line - ปรึกษาปัญหาแรงงาน