กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
Department of Labour Protection and Welfare

แรงงานมีปัญหา โทรปรึกษา สายด่วน 1546

  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

ผู้ตรวจราชการกรม กสร. เข้าร่วมประชุมกับคณะกรรมาธิการ เพื่อให้ข้อมูลข้อเท็จจริง หรือแสดงความคิดเห็นในประเด็นที่เป็นประโยชน์ต่อการพิจารณา


       วันพุธที่ 8 พฤศจิกายน 2566 เวลา 13.30 น. นางโสภา เกียรตินิรชา ผู้ตรวจราชการกระทรวงแรงงาน รักษาราชการแทนอธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน มอบหมายให้ นางสาวสุนัน เพชรชู ผู้ตรวจราชการกรม กสร. เข้าร่วมประชุมกับคณะกรรมาธิการ เพื่อให้ข้อมูลข้อเท็จจริง หรือแสดงความคิดเห็นในประเด็นที่เป็นประโยชน์ต่อการพิจารณาเรื่อง การแก้ไขปัญหาการจ้างงานและเพิ่มทักษะแรงงาน และเรื่อง การจัดตั้งสภาแรงงานจังหวัดสำหรับลูกจ้างและนายจ้างภายในจังหวัด โดยมี นายสฤษฎ์พงษ์ เกี่ยวข้อง ประธานคณะกรรมาธิการ เป็นประธานการประชุม ณ ห้องประชุมกรรมาธิการ N 405 ชั้น 4 อาคารรัฐสภา


ข้อมูลบริการ

ร้องเรียน

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน 149 ถนนมิตรไมตรี แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
สายด่วน 1506 กด 3 หรือ 1546 e-Mail: info@labour.mail.go.th
รับ-ส่งหนังสือราชการ e-Mail: saraban@labour.mail.go.th

© 2024 Your Company. All Rights Reserved.

Facebook Twitter Youtube Line - ปรึกษาปัญหาแรงงาน