กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
Department of Labour Protection and Welfare

แรงงานมีปัญหา โทรปรึกษา สายด่วน 1546

 • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
 • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
 • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
 • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
 • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
 • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
 • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
 • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
 • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
 • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
 • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

รองอธิบดี กสร. เป็นประธานการประชุมคณะทำงานพิจารณากฎกระทรวงคุ้มครองแรงงานในงานเกษตรกรรม พ.ศ.2557 ครั้งที่ 1/2566


    วันพฤหัสบดีที่ 9 พฤศจิกายน 2566 เวลา 09.30 น. ว่าที่ร้อยตรีสมศักดิ์ พรหมดำ รองอธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน (กสร.) เป็นประธานการประชุมคณะทำงานพิจารณากฎกระทรวงคุ้มครองแรงงานในงานเกษตรกรรม พ.ศ.2557 ครั้งที่ 1/2566 เพื่อพิจารณา การระดมความคิดเห็นในการปรับปรุงแก้ไขกฏกระทรวงคุ้มครองแรงงานในงานเกษตรกรรม พ.ศ.2557 และการบูรณการทำงานของคณะทำงานศึกษาและรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องเพื่อปรับปรุงแก้ไขกฏกระทรวงคุ้มครองแรงงานในงานเกษตรกรรม พ.ศ.2557 โดยมี นายเกษมสันต์ เครือเจริญ ผู้อำนวยการกองคุ้มครองแรงงานนอกระบบ คณะทำงาน และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ณ ห้องประชุมมิตรไมตรี 2 ชั้น 5 กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน


ข้อมูลบริการ

ร้องเรียน

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน 149 ถนนมิตรไมตรี แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
สายด่วน 1506 กด 3 หรือ 1546 e-Mail: info@labour.mail.go.th
รับ-ส่งหนังสือราชการ e-Mail: saraban@labour.mail.go.th

© 2024 Your Company. All Rights Reserved.

Facebook Twitter Youtube Line - ปรึกษาปัญหาแรงงาน