กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
Department of Labour Protection and Welfare

แรงงานมีปัญหา โทรปรึกษา สายด่วน 1546

 • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
 • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
 • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
 • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
 • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
 • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
 • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
 • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
 • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
 • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
 • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
 • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
 • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

รักษาราชการแทนอธิบดี กสร. ตรวจเยี่ยมศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า-ออก เรือประมง สงขลา (PIPO) และสสค. สงขลา


          วันพฤหัสบดีที่ 9 พฤศจิกายน 2566 เวลา 08.30 น. นางโสภา เกียรตินิรชา ผู้ตรวจราชการกระทรวงแรงงาน รักษาราชการแทนอธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน (กสร.) ตรวจเยี่ยม การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ ณ ศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า-ออก เรือประมง สงขลา (PIPO) เพื่อพบปะแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ให้ข้อเสนอแนะ ตลอดจนรับฟังปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงานของเจ้าหน้าที่ โดยมี เจ้าหน้าที่กรมเจ้าท่า เจ้าที่กรมการจัดหางาน และเจ้าหน้าที่สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสงขลา ร่วมให้การต้อนรับ
          จากนั้นในเวลา 09.30 น. นางโสภา เกียรตินิรชา ผู้ตรวจราชการกระทรวงแรงงาน รักษาราชการแทนอธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน (กสร.) ได้เดินทางไปยังสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสงขลา ตำบลบ่อยาง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา เพื่อตรวจเยี่ยมสำนักงาน โดยได้ขอบคุณและให้กำลังใจแก่เจ้าหน้าที่ที่ได้ปฏิบัติงานด้วยความเข้มแข็ง เพื่อให้บรรลุความสำเร็จตามภารกิจของกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน


ข้อมูลบริการ

ร้องเรียน

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน 149 ถนนมิตรไมตรี แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
สายด่วน 1506 กด 3 หรือ 1546 e-Mail: info@labour.mail.go.th
รับ-ส่งหนังสือราชการ e-Mail: saraban@labour.mail.go.th

© 2024 Your Company. All Rights Reserved.

Facebook Twitter Youtube Line - ปรึกษาปัญหาแรงงาน