กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
Department of Labour Protection and Welfare

แรงงานมีปัญหา โทรปรึกษา สายด่วน 1546

ขอเชิญแสดงความคิดเห็นกรอบแนวทางการดำเนินการกรณีการเป็นสมาชิก และให้มีการเรียกเก็บเงินสะสมและเงินสมทบของกองทุนสงเคราะห์ลูกจ้าง ตั้งแต่วันที่ 1-30 พฤศจิกายน 2566 โดยแสดงความคิดเห็นผ่าน Google form หรือ QR Codeข้อมูลบริการ

ร้องเรียน

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน 149 ถนนมิตรไมตรี แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
สายด่วน 1506 กด 3 หรือ 1546 e-Mail: info@labour.mail.go.th
รับ-ส่งหนังสือราชการ e-Mail: saraban@labour.mail.go.th

© 2024 Your Company. All Rights Reserved.

Facebook Twitter Youtube Line - ปรึกษาปัญหาแรงงาน