กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
Department of Labour Protection and Welfare

แรงงานมีปัญหา โทรปรึกษา สายด่วน 1546

  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

รักษาราชการแทนอธิบดี กสร. ร่วมกล่าวเป็นเกียรติในการประชุมใหญ่สามัญประจำปี สภาองค์การลูกจ้างแรงงานยานยนต์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 16/2566


     วันเสาร์ที่ 11 พฤศจิกายน 2566 เวลา 13.00 น. นายไพโรจน์ โชติกเสถียร ปลัดกระทรวงแรงงาน มอบหมายให้ นางโสภา เกียรตินิรชา ผู้ตรวจราชการกระทรวงแรงงาน รักษาราชการแทนอธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน (กสร.) ร่วมกล่าวเป็นเกียรติในการประชุมใหญ่สามัญประจำปี สภาองค์การลูกจ้างแรงงานยานยนต์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 16/2566 จัดโดยสภาองค์การลูกจ้างแรงงานยานยนต์แห่งประเทศไทย โดยมี นายธนัสถา คำมาวงษ์ ประธานสภาองค์การลูกจ้างแรงงานยานยนต์แห่งประเทศไทย เป็นผู้กล่าวเปิดการประชุมฯ พร้อมด้วย สมาชิกสภาองค์การลูกจ้างแรงงานยานยนต์แห่งประเทศไทย และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม ณ ภัตตาคารไต้ฮี้ อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี

 


ข้อมูลบริการ

ร้องเรียน

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน 149 ถนนมิตรไมตรี แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
สายด่วน 1506 กด 3 หรือ 1546 e-Mail: info@labour.mail.go.th
รับ-ส่งหนังสือราชการ e-Mail: saraban@labour.mail.go.th

© 2024 Your Company. All Rights Reserved.

Facebook Twitter Youtube Line - ปรึกษาปัญหาแรงงาน