กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
Department of Labour Protection and Welfare

แรงงานมีปัญหา โทรปรึกษา สายด่วน 1546

  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

กสร. เร่งออกคำสั่งทวงค่าจ้าง-OT ช่วยลูกจ้างเมียนมา แคมป์ก่อสร้างระยอง


          กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ลงพื้นที่ช่วยลูกจ้างเมียนมาในแคมป์ก่อสร้างระยองแล้วพบถูกนายจ้างลอยแพ ค้างจ่ายค่าจ้างกว่า 200 ชีวิต เร่งออกคำสั่งติดตามค่าจ้างค้างจ่าย ค่าล่วงเวลาพร้อมติดตามให้ได้รับสิทธิตามกฎหมาย
          นางโสภา เกียรตินิรชา ผู้ตรวจราชการกระทรวงแรงงาน รักษาราชการแทนอธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน (กสร.) ชี้แจงกรณีที่มีข่าวปรากฏตามสื่อว่า แรงงานชาวเมียนมาในแคมป์ก่อสร้างจังหวัดระยอง 180 คน ถูกนายจ้างลอยแพไม่ได้รับค่าจ้างนานกว่า 2 เดือน ว่า กสร. ได้รับแจ้งและได้ส่งพนักงานตรวจแรงงาน สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดระยอง ลงพื้นที่ช่วยเหลือแรงงานโดยได้สอบข้อเท็จจริงและดำเนินการรับคำร้องทุกข์ (คร.7) แล้วเมื่อวันที่ 18 – 19 ตุลาคม 2566 ที่ผ่านมา จากนั้นได้เชิญนายจ้างมาพบพนักงานตรวจแรงงานเพื่อสอบข้อเท็จจริง และเข้าสู่กระบวนการรวบรวมพยานหลักฐานเพื่อเตรียมดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมายต่อไป ซึ่งจากการสอบข้อเท็จจริงพบว่านายจ้างเป็นผู้รับเหมาช่วงลำดับที่ 2 ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้าง โดยมอบหมายให้ลูกจ้างทำงาน ณ โครงการก่อสร้างย่านนิคมอุตสาหกรรมสาย 36 จังหวัดระยอง ได้ค้างจ่ายค่าจ้างแก่ลูกจ้างสัญชาติเมียนมา จำนวน 237 คน รวมเป็นเงินกว่า 4.5 ล้านบาท
          นางโสภา กล่าวต่อไปว่า พนักงานตรวจแรงงาน ได้ชี้แจงสิทธิหน้าที่และสิทธิประโยชน์ตามกฎหมายคุ้มครองแรงงานให้แก่นายจ้างและลูกจ้างทราบ โดยนายจ้างยอมรับและได้จ่ายเงินบางส่วนให้แก่ลูกจ้างคนละ 1,500 บาท เพื่อเยียวยาลูกจ้างในเบื้องต้น สำหรับยอดค้างจ่ายคงเหลือ นายจ้างจะเร่งหาเงินมาจ่ายแก่ลูกจ้างโดยเร็วที่สุด ทั้งนี้ เพื่อเป็นการช่วยเหลือให้ลูกจ้างได้รับสิทธิประโยชน์ตามกฎหมาย พนักงานตรวจแรงงานจะเร่งรัดดำเนินตามขั้นตอนของกฎหมาย และได้แจ้งให้ผู้รับเหมาชั้นต้น ผู้รับเหมาช่วงลำดับที่ 1 ร่วมรับผิดกับผู้รับเหมาช่วงซึ่งเป็นนายจ้างในการจ่ายค่าจ้างและค่าล่วงเวลาดังกล่าวด้วยแล้ว ขณะนี้อยู่ระหว่างพนักงานตรวจแรงงานดำเนินการออกคำสั่งให้นายจ้างจ่ายเงินตามกฎหมายคุ้มครองแรงงาน และในวันนี้ (13 พ.ย. 66) เจ้าหน้าที่สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดระยอง พร้อมด้วยสำนักงานจัดหางานจังหวัด สำนักงานแรงงานจังหวัด สำนักงานตำรวจตรวจคนเข้าเมืองจังหวัด สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด องค์การบริหารส่วนตำบลพนานิคม กอ.รมน. ได้ลงพื้นที่เพื่อให้ความช่วยเหลือโดยพบว่า ปัจจุบันมีลูกจ้างเมียนมา จำนวน 128 คน จากเดิม 237 คน ยังคงอยู่ในพื้นที่แคมป์ก่อสร้าง สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดและสภากาชาดจังหวัด จึงได้นำข้าวสารอาหารแห้งและสิ่งของที่จำเป็นเข้าช่วยเหลือแล้ว ในส่วนของหน่วยงานอื่น ๆ ได้ให้ความช่วยเหลือตามอำนาจหน้าที่ที่เกี่ยวข้องต่อไป สำหรับ กสร. ตนได้กำชับให้พนักงานตรวจแรงงานเร่งดำเนินการให้ความช่วยเหลือแรงงานให้ได้รับสิทธิประโยชน์ตามกรอบของกฎหมายโดยเร็ว


ข้อมูลบริการ

ร้องเรียน

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน 149 ถนนมิตรไมตรี แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
สายด่วน 1506 กด 3 หรือ 1546 e-Mail: info@labour.mail.go.th
รับ-ส่งหนังสือราชการ e-Mail: saraban@labour.mail.go.th

© 2024 Your Company. All Rights Reserved.

Facebook Twitter Youtube Line - ปรึกษาปัญหาแรงงาน