กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
Department of Labour Protection and Welfare

แรงงานมีปัญหา โทรปรึกษา สายด่วน 1546

  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ร่วมเป็นเจ้าภาพจัดประชุม ASEAN – BCA Meeting ครั้งที่ 9


            วันอังคารที่ 14 พฤศจิกายน 2566 เวลา 09.30 น. กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน (กสร.) ร่วมกับสมาคมแนวร่วมภาคธุรกิจไทยต้านภัยเอดส์ ในฐานะตัวแทนประเทศไทย เป็นเจ้าภาพผู้ประสานงานในการจัดประชุมแนวร่วมภาคธุรกิจอาเซียนว่าด้วยการป้องกันและควบคุมเอชไอวี/เอดส์ ครั้งที่ 9 (The 9th Meeting of the ASEAN Business Coalition on HIV/AIDS) ณ ห้องประชุม ศ. นิคม จันทรวิทุร และผ่านระบบออนไลน์ โดยมี นางโสภา เกียรตินิรชา ผู้ตรวจราชการกระทรวงแรงงาน รักษาราชการแทนอธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เป็นประธานกล่าวเปิดการประชุม ว่าที่ร้อยตรีสมศักดิ์ พรหมดำ รองอธิบดี กสร. เป็นหัวหน้าคณะผู้แทนประเทศไทย พร้อมด้วย หน่วยงานที่รับผิดชอบการบริหารจัดการด้านเอดส์ ในสถานที่ทำงานของประเทศสมาชิกอาเซียน จำนวน 10 ประเทศ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม


ข้อมูลบริการ

ร้องเรียน

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน 149 ถนนมิตรไมตรี แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
สายด่วน 1506 กด 3 หรือ 1546 e-Mail: info@labour.mail.go.th
รับ-ส่งหนังสือราชการ e-Mail: saraban@labour.mail.go.th

© 2024 Your Company. All Rights Reserved.

Facebook Twitter Youtube Line - ปรึกษาปัญหาแรงงาน