กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
Department of Labour Protection and Welfare

แรงงานมีปัญหา โทรปรึกษา สายด่วน 1546

 • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
 • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
 • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
 • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
 • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
 • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
 • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
 • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
 • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
 • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
 • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
 • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
 • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

รักษาราชการแทนอธิบดี กสร. เป็นประธานร่วมประชุมหารือการจัดกิจกรรม “ศาลแรงงานเคลื่อนที่”


          วันอังคารที่ 14 พฤศจิกายน 2566 เวลา 10.00 น. นางโสภา เกียรตินิรชา ผู้ตรวจราชการกระทรวงแรงงาน รักษาราชการแทนอธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เป็นประธานร่วมประชุมหารือการจัดกิจกรรม “ศาลแรงงานเคลื่อนที่” เพื่อหารือแนวทางการจัดโครงการอำนวยความยุติธรรม และให้ความช่วยเหลือแก่ประชาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 กิจกรรม “ศาลแรงงานเคลื่อนที” โดยมี นางสาวกาญจนา พูลแก้ว รองอธิบดี กสร. นางสาวสุนัน เพชรชู ผู้ตรวจราชการกรม กสร. นายนราพงษ์ จิรมณีงาม เลขานุการศาลแรงงานกลาง พร้อมคณะ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม ณ ห้องรับรอง ชั้น 8 กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน


ข้อมูลบริการ

ร้องเรียน

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน 149 ถนนมิตรไมตรี แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
สายด่วน 1506 กด 3 หรือ 1546 e-Mail: info@labour.mail.go.th
รับ-ส่งหนังสือราชการ e-Mail: saraban@labour.mail.go.th

© 2024 Your Company. All Rights Reserved.

Facebook Twitter Youtube Line - ปรึกษาปัญหาแรงงาน