กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
Department of Labour Protection and Welfare

แรงงานมีปัญหา โทรปรึกษา สายด่วน 1546

  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

รักษาราชการแทนอธิบดี กสร. ตรวจเยี่ยมและมอบนโยบายแก่บุคลากรศูนย์ความปลอดภัยในการทำงานเขต 5 จ.ลำปาง


     วันพุธที่ 15 พฤศจิกายน 2566 เวลา 10.30 น. นางโสภา เกียรตินิรชา ผู้ตรวจราชการกระทรวงแรงงาน รักษาราชการแทนอธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน (กสร.) ตรวจเยี่ยมและมอบนโยบายในการปฏิบัติงาน พร้อมรับฟังปัญหาอุปสรรคในการทำงาน เพื่อสร้างขวัญกำลังใจในการทำงานแก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน โดยมี นายพลายแก้ว สันตะจิตโต ผู้อำนวยการศูนย์ความปลอดภัยในการทำงานเขต 5 นายควง ใสแจ่ม สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดลำปาง และเจ้าหน้าที่ร่วมให้การต้อนรับ ณ ศูนย์ความปลอดภัยในการทำงานเขต 5 (ลำปาง) จ.ลำปาง


ข้อมูลบริการ

ร้องเรียน

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน 149 ถนนมิตรไมตรี แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
สายด่วน 1506 กด 3 หรือ 1546 e-Mail: info@labour.mail.go.th
รับ-ส่งหนังสือราชการ e-Mail: saraban@labour.mail.go.th

© 2024 Your Company. All Rights Reserved.

Facebook Twitter Youtube Line - ปรึกษาปัญหาแรงงาน