กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
Department of Labour Protection and Welfare

แรงงานมีปัญหา โทรปรึกษา สายด่วน 1546

  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

อธิบดี กสร. ร่วมกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ณ ศูนย์การศึกษาพิเศษ สมุทรสงคราม


    วันพฤหัสบดีที่ 11 มกราคม 2567 เวลา 11.00 น. นางโสภา เกียรตินิรชา อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน (กสร.) ร่วมกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2567 พร้อมมอบของขวัญ ของรางวัล เพื่อสร้างความสุขให้กับเด็ก ๆ ณ ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสงคราม โดยมี ว่าที่ร้อยตรี สมศักดิ์ พรหมดำ รองอธิบดี นายเกษมสันต์ เครือเจริญ ผู้อำนวยการกองคุ้มครองแรงงานนอกระบบ สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดราชบุรี จังหวัดเพชรบุรี จังหวัดสมุทรสาคร และแรงงานจังหวัดสมุทรสงคราม ร่วมในกิจกรรมนี้ด้วย


ข้อมูลบริการ

ร้องเรียน

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน 149 ถนนมิตรไมตรี แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
สายด่วน 1506 กด 3 หรือ 1546 e-Mail: info@labour.mail.go.th
รับ-ส่งหนังสือราชการ e-Mail: saraban@labour.mail.go.th

© 2024 Your Company. All Rights Reserved.

Facebook Twitter Youtube Line - ปรึกษาปัญหาแรงงาน